ரோஜாக் கூட்டம் – உயிர் கொண்ட

Posted: July 20, 2010 in பரத்வாஜ்
Tags:

படம் : ரோஜாக் கூட்டம்
பாடல் : உயிர் கொண்ட
இசை : பரத்வாஜ்
பாடலாசிரியர்: பழனி பாரதி
பாடியவர்கள் : உன்னி கிருஷ்ணன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

உயிர் கொண்ட ரோஜாவே,
உயிர் வாங்கும் ரோஜாவே,

உயிர் கொண்ட ரோஜாவே,
உயிர் வாங்கும் ரோஜாவே,
கிள்ளி போகவே வந்தேன்,
பக்கம் வந்த ரோஜாபூ,
பக்தன் என்று சொல்லியதால்,
பூஜை அறையில் வைத்தேன்,
அன்று காதலனா,
இன்று காவலனா,
விதி சொன்ன கதை இதுதானா, நெஞ்சமே?

ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்,

ரோஜா கூட்டம்…ரோஜா கூட்டம்…

தூரத்தில் இருக்கயில்,
அண்மையில் இருந்தாய்,
அடிவான் நிலவாக,

அண்மையில் வந்ததும்,
தூரத்தில் தொலைந்தாய்,
கரைமேல் அலையாக,

கள்ளம் இல்லாமல் கை தொடும்பொழுது,
உள்ளத்தில் நில நடுக்கம்,

ஒரு சொர்க்கத்துக்குள்,
சிறு நரகமடி,
என் முகமேதான்,
முகம் மூடி பாரடி,

ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்

கண்களில் இருந்து,
உறக்கத்தை முறித்து,
இரவில் எரித்துவிட்டேன்,

நெஞ்சத்தில் இருந்து,
காதலை உறித்து,
பாதியில் நிறுத்திவிட்டேன்,

ஒரு சில சமயம்,
உயிர் விட நினைத்தேன்,
உனக்கே உயிர் சுமந்தேன்,

அடி சினேகிதியே,
உன் காதலியே,
என் நெஞ்சோடு,
என் காதல் வேகட்டும்,

ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்,

ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்,

ரோஜா கூட்டம்… ரோஜா கூட்டம்…

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s