ரட்சகன் – போகும் வழி

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : ரட்சகன்
பாடல் : போகும் வழி
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : சித்ரா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

போகும் வழி எல்லாம் காத்தே
என் நெஞ்சத்தில் கால் வைத்து நடந்தாய்
கண் இரண்டும் இமைக்காமல் பார்த்தேன்
என் கண்ணோடு கண்ணீரை விதைத்தாய்

போகும் வழி எல்லாம் காத்தே
என் நெஞ்சத்தில் கால் வைத்து நடந்தாய்
கண் இரண்டும் இமைக்காமல் பார்த்தேன்
என் கண்ணோடு கண்ணீரை விதைத்தாய்

கை ஏந்தி காதல் வரம் கேட்டேன்
என் கைகளுக்கு பரிசு இது தானோ
கடிதத்தில் வைகின்றேன் என் இதயம்
இது காதல் உலகத்தில் புது உதயம்
புது உதயம்
புது உதயம்
புது உதயம்

போகும் வழி எல்லாம் காத்தே
என் நெஞ்சத்தில் கால் வைத்து நடந்தாய்
கண் இரண்டும் இமைக்காமல் பார்த்தேன்
என் கண்ணோடு கண்ணீரை விதைத்தாய்

கை ஏந்தி காதல் வரம் கேட்டேன்
என் கைகளுக்கு பரிசு இது தானோ

உன்னை விடு விட முடியாமல்
இந்த உலகை விடுகின்றேன்

உன்னை விடு விட முடியாமல்
இந்த உலகை விடுகின்றேன்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s