பூக்களை பறிக்காதீர்கள் – பூக்களத்தான்

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : பூக்களை பறிக்காதீர்கள்
பாடல் : பூக்களத்தான்
இசை : டி.ராஜேந்தர்
பாடலாசிரியர்: டி.ராஜேந்தர்
பாடியவர்கள் : மலேசியா வாசுதேவன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

பூ ஒன்னு வாடுதம்மா….
அதன் ஜோடி பூவ தேடுதம்மா….
வேலி ஒன்னு தடுக்குதம்மா…
அதன் விழிகளுந்தான் தவிக்குதம்மா….

பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க
பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க
கண்களுந்தான் பாத்துக்கொண்டா
காதலங்கே ஊற்றெடுக்கும்
கண்களுந்தான் பாத்துக்கொண்டா
காதலங்கே ஊற்றெடுக்கும்
இதயமதை கொடுத்து விட்டா
யார் தடுத்து அதுவும் நிக்கும்
இதயமதை கொடுத்து விட்டா
யார் தடுத்து அதுவும் நிக்கும்

பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க
பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க

கூட்டுக்குள் பறவை வச்சான்
வானத்தில் நிலவ வச்சான்
மலருக்குள் தேன வச்சான்
மதுவுக்குள் போதை வச்சான்
மனசுக்குள் காதல் வச்சான்
மனுஷன் தான் அதன பிரிச்சான்
மனசுக்குள் காதல் வச்சான்
மனுஷந்தான் அதன பிரிச்சான்
இயற்கையவன் படைக்கையிலே
இடையில் இவன் பிரிப்பதென்ன
இள மனசு தவிக்கையிலே
இரக்கமற்று தடுப்பதென்ன

கண்களுந்தான் பாத்துக்கொண்டா
காதலங்கே ஊத்தெடுக்கும்
இதயமதை கொடுத்து விட்ட
யார் தடுத்து அதுவும் நிக்கும்

பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க
பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க
—-
செடி வளந்தா பூவா பூக்கும்
பூ பூத்தா காயா காய்க்கும்
காய் கனிஞ்ச பழமா மாறும்
பழம் விரிஞ்ச விதையா தூவும்
விதை மீண்டும் பூவை கொடுக்கும்
பூ மீண்டும் விதைய கொடுக்கும்
விதை மீண்டும் பூவை கொடுக்கும்
பூ மீண்டும் விதைய கொடுக்கும்
இதுவும் ஒரு சக்கரம் அய்யா
இத நிறுத்த முடியாதைய்யா
அத போல காதலுமைய்யா
அத தடுக்க முடியாதைய்யா

கண்களுந்தான் பாத்துக்கொண்டா
காதலங்கே ஊத்தெடுக்கும்
இதயமதை கொடுத்து விட்டா
யார் தடுத்து அதுவும் நிக்கும்

பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க
பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க
காதலத்தான் முறிக்காதீங்க

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s