புதுவசந்தம் – பாட்டு ஒன்னு

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : புதுவசந்தம்
பாடல் : பாட்டு ஒன்னு
இசை : எஸ்.ஏ.ராஜ்குமார்
பாடலாசிரியர்: முத்துலிங்கம்
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், பி.சுசீலா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
வார்தையில வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து

பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
வார்தையில வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து

இன்று வந்த புது வசந்தம் என்றும் தங்கும்
தென்றல் எங்கள் பாதைகளில் பூவை தூவும்
குயில்களுக்கு தடைகள் போடும் மனிதர் இங்கே யாரு
குரல் கொடுத்தால் நிலவின் முதுகில் உரசும் நாளை பாரு
பயணங்கள் எங்கே என்று பாட்டில் கூர முடியாது
இசையென்னும் கடலில் ஆழம் எங்கே என்று தெரியாது
பாடுவதால் வாழுகிறோம், சோகமில்லையே

பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
வார்தையில வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து

பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
வார்தையில வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து

ஏழை எங்கள் கூரை அது, வானம் ஆகும்
இதயம் தானே எங்களது வாசல் ஆகும்
பாட்டுக்கென கூட்டில் சேர்ந்து பறவை போல வாழ்ந்தோம்
பசி எடுத்தால் பாட்டை உன்னு திசைகள் தேடி சேர்ந்தோம்
ஒரு தெய்வம் நேரில் வந்து உறவைசொல்லி துணையாச்சு
உலகங்கள் இதுதான் என்று கவிதை தந்து உயிராச்சு
வானங்களை பாட்டெடுது வாகை சூடுவோம்

பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
வார்தையில வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து

பாட்டு ஒன்னு நான் பாடட்டுமா பால்நிலவ கேட்டு
வார்தையில வளைக்கட்டுமா வானவில்ல சேர்த்து

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s