பருத்தி வீரன் – அரியாத வயசு

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : பருத்தி வீரன்
பாடல் : அரியாத வயசு
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: சினேகன்
பாடியவர்கள் : இளையராஜா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

அரியாத வயசு
புரியாத மனசு
ரெண்டும் இங்கே காதல்
செய்யும் நேரம்

அடி ஆத்தி ரெண்டும் பறக்குதே
செடி போல ஆச மொளைக்குதே
ரெண்டும் இங்கே காதல்
செய்யும் நேரம்

வெட்ட வெளி பொட்டளிலே மழ வந்த
இனி கொட்டங்குச்சி குடையாக மாறிடும்
தட்டாம்பூச்சி வண்டியிலே சீர் வந்த
இங்கே பட்டாம்பூச்சி வண்டியிலே ஊர் வரும்

ஓ ஹோ அரியாத வயசு
புரியாத மனசு
ரெண்டும் இங்கே காதல்
செய்யும் நேரம்

பள்ளி கூடத்துல
பாடம் நடத்துல
யாரும் மெனகட்டு படிக்கல
எந்த கெழவியும்
சொன்ன கதை இல்ல
காட்டுல மேட்டுல
காத்துல கலந்ததும்
ஒரவுக்கு இதுதான் தலமெ
இத உசுர நெனக்கும் இளமெ
காதலே கடவுளின் ஆணை
அவன் பூமிக்கு
தொட்டு வெச்ச சேனை
உட மாத்தி
நட மாத்தி
அடி ஆத்தி
இந்த வயசுல

அரியாத வயசு
புரியாத மனசு
ரெண்டும் இங்கே காதல்
செய்யும் நேரம்

கரந்த பாலையே
காம்பில் புகுத்திட
கணக்கு போடுதே ரெண்டும்தான்
கோர புல்லுலே
மெட்டி செஞ்சுதான்
காலுல மாட்டுது
தோளுல சாயுது
ஊரையும் உறவையும்
மறந்து
நடு காட்டுலே நடக்குதே
விருந்து
நத்த கூட்டுல
புகுந்து
இனி குடுத்தனம் நடத்துமா
சேர்ந்து

அடி ஆத்தி
அடி ஆத்தி
அடி ஆத்தி
இந்த வயசுல

அரியாத வயசு
புரியாத மனசு
ரெண்டும் இங்கே காதல்
செய்யும் நேரம்

அடி ஆத்தி ரெண்டும் பறக்குதே
செடி போல ஆச மொளைக்குதே
ரெண்டும் இங்கே காதல்
செய்யும் நேரம்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s