பரமசிவன் – ஒரு கிளி

Posted: July 20, 2010 in பால பாரதி, யுகபாரதி
Tags: ,

படம் : பரமசிவன்
பாடல் : ஒரு கிளி
இசை : வித்யாஷாகர்
பாடலாசிரியர்: யுகபாரதி
பாடியவர்கள் : சுஜாதா, மது பாலகிருஷ்ணன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஒரு கிளி
காதலில்
ஒரு கிளி
ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது

ஒரு கிளி
காதலில்
ஒரு கிளி
ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது

யார் மீது ஆசை
கூடி போக
தேகம் இளைத்தாயோ

நான் காதலோடு
தோழனான
சேதி அறிவாயோ

யார் மீது ஆசை
கூடி போக
தேகம் இளைத்தாயோ

நான் காதலோடு
தோழனான
சேதி அறிவாயோ

குறையுது குறையுது
இடைவெளி குறையுது
நிரையுது நிரையுது
சுகம்

இணையுது இணையுது
இரு உடல் இணையுது
கவிதைகள் எழுதுது
நகம்

நீ விடும் மூசிலே
காதலன் கூச்சலே

ஒரு கிளி
காதலில்
ஒரு கிளி
ஆசையில்

சேரும் நேரம் இது

மெய் காதல் தீராதது

உன் சேலை கூறும்
காதல் பாடம்
நான் பயில வேண்டும்

என் ஆயுள் ரேகை
நீயும் ஆகி
கூட வர வேண்டும்

உன் சேலை கூறும்
காதல் பாடம்
நான் பயில வேண்டும்

என் ஆயுள் ரேகை
நீயும் ஆகி
கூட வர வேண்டும்

கொடியது கொடியது
தனிமைகள் கொடியது
இனியது இனியது
துணை

மிரளுது மிரளுது
அழகுகள் மிரளுது
இமைகள் முடிந்திடு
என்னை

தாவணி வீதியில்
காமனின் வேதியல்

ஒரு கிளி
காதலில்
ஒரு கிளி
ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது

சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s