படையப்பா – மின்சார பூவே

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : படையப்பா
பாடல் : மின்சார பூவே
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : நித்யஸ்ரீ, ஸ்ரீநிவாஸ்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மின்சார பூவே பெண் பூவே
மெய் தீண்ட வேண்டும்
என்னோடு வாராய்
என் ஆசை ஒசைகேளாய்

மின்சார பூவே பெண் பூவே
மெய் தீண்ட வேண்டும்
என்னோடு வாராய்
என் ஆசை ஒசைகேளாய்
மாலையில் பொன் மார்பினில்
நான் துயில் கொள்ள வேண்டும்
காலையில் உன் கண்களில்
நான் வெயில் காயவேண்டும்
சகியே, சகியே, சகியே
என் மீசைக்கும் ஆசைக்கும்
பூசைக்கும் நீ வேண்டும்

மின்சாரா கண்ணா
என் மன்னா
என் ஆணை கேட்டு
என் பின்னே வாராய்
என் ஆசை ஒசை கேளாய்
கூந்தலில் விழும் பூக்களை
நீ மடியேந்த வேண்டும்
நான் விடும் பெருமூச்சிலே
நீ குளிர் காய வேண்டும்
மதனா, மதனா, மதனா
என் பூவுக்கும் தேவைக்கும்
சேவைக்கும் நீ வேண்டும்
மின்சாரா கண்ணா

ஒரு ஆணுக்கு எழுதிய
இலக்கணம் உன்னிடத்தில் கண்டேன்
என் பாதத்தில் பள்ளிகொள்ள
உனக்கொரு அனுமதி தந்தேன்
ஒரு ஆணுக்கு எழுதிய
இலக்கணம் உன்னிடத்தில் கண்டேன்
என் பாதத்தில் பள்ளிகொள்ள
உனக்கொரு அனுமதி தந்தேன்
என் ஆடைதாங்கிகொள்ள
என் கூந்தல் எந்திகொள்ள
உனக்கொரு வாய்ப்பல்லவா?
நான் உண்ட மிச்சபாலை
நீ உண்டு வாழ்ந்து வந்தால்
மோட்சங்கள் உனக்கல்லவா?
வானம் வந்து வளைகிறதே
வணங்கிட வா

மின்சார பூவே பெண் பூவே
மெய் தீண்ட வேண்டும்
என்னோடு வாராய்
என் ஆசை ஒசைகேளாய்

கண்ணா கண்ணா

வெண்ணிலவை தட்டிதட்டி
செய்து வைத்த சிற்பம் ஒன்றுகண்டேன்
அதன் விழியில் வழிவது
அமுதமல்ல விஷம் என்று கண்டேன்
அதன் நிழலையும் தொடுவது
பழியென்று விலகிவிட்டேன்
வாள் விழியால் வலை விரித்தாய்
வஞ்சனை செல்லாது
வலைகளிலே மீன் சிக்கலாம்
தண்ணீர் என்றும் சிக்காது
வா என்றால் நாள் வருதில்லை
போ என்றால் நான் மறைவதில்லை
இது நீ நான் என்ற போட்டிஅல்ல
நீ ஆணையிட்ட சூடிகொள்ள
ஆண்கள் யாரும் பூக்களல்ல

மின்சாரா கண்ணா
என் மன்னா
என் ஆணை கேட்டு
என் பின்னே வாராய்
என் ஆசை ஒசை கேளாய்

மின்சாரா கண்ணா
மின்சாரா கண்ணா
மின்சாரா கண்ணா
மின்சாரா கண்ணா
மின்சாரா கண்ணா

=====
Advertisements
Comments
  1. LAKSHMI says:

    MY VERY FAVOURITE SONG……. I LIKE THIS SONG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s