படையப்பா – ஓ ஹோ ஹோ கிக்கு

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : படையப்பா
பாடல் : ஓ ஹோ ஹோ கிக்கு
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஃபேபி மணி, மனோ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஓ ஹோ ஹோ கிக்கு ஏறுதே
ஓ ஹோ ஹோ வெட்கம் போனதே
உள்ளுக்குளே ஞானம் ஊறுதே
உண்மை எல்லாம் சொல்ல தோணுதே
வெறும் கம்பங்களி தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள
அட தங்கபஷ்பம் தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள
இந்த வாழ்கை வாழ தான்
நாம் பிறக்கையில் கையில் என்ன கொண்டு வந்தோம் கொண்டு
செல்ல?

ஓ ஹோ ஹோ கிக்கு ஏறுதே
ஓ ஹோ ஹோ வெட்கம் போனதே
உள்ளுக்குளே ஞானம் ஊறுதே
உண்மை எல்லாம் சொல்ல தோணுதே
வெறும் கம்பங்களி தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள
அட தங்கபஷ்பம் தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள
இந்த வாழ்கை வாழ தான்
நாம் பிறக்கையில் கையில் என்ன கொண்டு வந்தோம் கொண்டு
செல்ல?

தங்கத்தை பூட்டி வைத்தாய்
வைரத்தை பூட்டி வைத்தாய்
உயிரை பூட்ட ஏது பூட்டு?

குழந்தை ஞானி, இந்த இருவரை தவிர
இங்கெ சுகமாய் இருப்பது யார் காட்டு

ஜீவன் இருக்கும் மட்டும்
வாழ்கை நமது மட்டும்
இதுதான் ஞானசித்தர் பாட்டு

ஜீவன் இருக்கும் மட்டும்
வாழ்கை நமது மட்டும்
இதுதான் ஞானசித்தர் பாட்டு

இந்த பூமி சமம் நமக்கு
நம் தெருவுக்குள்
மதசண்டை ஜாதிசண்டை வம்பெதற்கு?

ஓ ஹோ ஹோ கிக்கு ஏறுதே
ஓ ஹோ ஹோ வெட்கம் போனதே
உள்ளுக்குளே ஞானம் ஊறுதே
உண்மை எல்லாம் சொல்ல தோணுதே

தாயை தேர்ந்தெடுக்கும்
தந்தையை தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமை உன்னிடத்தில் இல்லை

முகத்தை தேர்ந்தெடுக்கும்
நிறத்தை தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமை உன்னிடத்தில் இல்லை

பிறப்பை தேர்ந்தெடுக்கும்
இறப்பை தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமை உன்னிடத்தில் இல்லை

எண்ணி பார்க்கும் வேளையில்
உன் வாழ்கை மட்டும்
உந்தன் கையில் உண்டு
அதை வென்று எடு

ஓ ஹோ ஹோ கிக்கு ஏறுதே
ஓ ஹோ ஹோ வெட்கம் போனதே
உள்ளுக்குளே ஞானம் ஊறுதே
உண்மை எல்லாம் சொல்ல தோணுதே

வெறும் கம்பங்களி தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள
அட தங்கபஷ்பம் தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள

இந்த வாழ்கை வாழ தான்
நாம் பிறக்கையில் கையில் என்ன கொண்டு வந்தோம் கொண்டு செல்ல?
கையில் என்ன கொண்டு வந்தோம் கொண்டு செல்ல?
கையில் என்ன கொண்டு வந்தோம் கொண்டு செல்ல?
கொண்டு செல்ல?

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s