நீங்கள் கேட்டவை – கனவு காணும்

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : நீங்கள் கேட்டவை
பாடல் : கனவு காணும்
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : கே.ஜே.யேசுதாஸ்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்
துடுப்பு கூட பாரம் என்று
கரையை தேடும் ஓடங்கள்

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்

பிறக்கின்ற போதே….
பிறக்கின்ற போதே இறக்கின்ற தேதி
இருகின்றதென்பது மெய் தானே
ஆசைகள் என்ன…
ஆசைகள் என்ன ஆணவம் என்ன
உறவுகள் என்பதும் பொய் தானே
உடம்பு என்பது…
உடம்பு என்பது உண்மையில் என்ன
கனவுகள் வாங்கும் பை தானே

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்
துடுப்பு கூட பாரம் என்று
கரையை தேடும் ஓடங்கள்

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்

காலங்கள் மாறும்…
காலங்கள் மாறும் கோலங்கள் மாறும்
வாலிபம் என்பது பொய் வேஷம்
தூக்கத்தில் பாதி…
தூக்கத்தில் பாதி ஏக்கத்தில் பாதி
போனது போக எது மீதம்
பேதை மனிதனே…
பேதை மனிதனே கடமையை இன்றே
செய்வதில் தானே ஆனந்தம்

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்
துடுப்பு கூட பாரம் என்று
கரையை தேடும் ஓடங்கள்

கனவு காணும் வாழ்கை யாவும்
கலைந்து போகும் கோலங்கள்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s