நினைவெல்லாம் நித்யா – ரோஜாவைத்

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : நினைவெல்லாம் நித்யா
பாடல் : ரோஜாவைத்
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், எஸ்.ஜானகி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ரோஜாவைத் தாலாட்டும் தென்றல்
பொன்மேகம் நம் பந்தல்
உன் கூந்தல் என் ஊஞ்சல்
உன் வார்த்தை சங்கீதங்கள்

ரோஜாவைத் தாலாட்டும் தென்றல்
பொன்மேகம் நம் பந்தல்

இலைகளில் காதல் கடிதம் வண்டு எழுதும் பூஞ்சோலை
இதழ்களில் மேனி முழுதும் இளமை வரையும் ஓர்
கவிதை

இலைகளில் காதல் கடிதம் வண்டு எழுதும் பூஞ்சோலை
இதழ்களில் மேனி முழுதும் இளமை வரையும் ஓர்
கவிதை

மௌனமே சம்மதம் என்று தீண்டுதே மன்மத வண்டு
பார்த்தாலே தள்ளாடும் பூச்செண்டு ஆ ஆ

ரோஜாவைத் தாலாட்டும் தென்றல்
பொன்மேகம் நம் பந்தல்
உன் கூந்தல் என் ஊஞ்சல்

வசந்தங்கள் வாழ்த்தும் பொழுது உனது கிளையில்
பூவாவேன்
இலையுதிர்காலம் முழுதும் மகிழ்ந்து உனக்கு
வேராவேன்

வசந்தங்கள் வாழ்த்தும் பொழுது உனது கிளையில்
பூவாவேன்
இலையுதிர்காலம் முழுதும் மகிழ்ந்து உனக்கு
வேராவேன்

பூவிலே மெத்தைகள் தைப்பேன் கண்ணுக்குள் மங்கையை
வைப்பேன்

பூவிலே மெத்தைகள் தைப்பேன் கண்ணுக்குள் மங்கையை
வைப்பேன்

நீ கட்டும் சேலைக்கு நூலாவேன் ஆ ஆ

ரோஜாவைத் தாலாட்டும் தென்றல்
பொன்மேகம் நம் பந்தல்
உன் கூந்தல் என் ஊஞ்சல்
உன் வார்த்தை சங்கீதங்கள்

ரோஜாவைத் தாலாட்டும் தென்றல்
பொன்மேகம் நம் பந்தல்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s