நினைத்தேன் வந்தாய் – லாலிபாப் லாலிபாப்

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : நினைத்தேன் வந்தாய்
பாடல் : லாலிபாப் லாலிபாப்
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: பழனி பாரதி
பாடியவர்கள் : அனுராதா ஸ்ரீராம், மனோ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

லாலிபாப் லாலிபாப் போல் இன்னிக்கும் மனசு
ஜாலி டைப் பாட்டு கேட்டால் ஆடுகின்ற வயசு

என்னவளே என்னவளே எங்கிருந்தாய் நீதான்
கனவினிலே கனவினிலே காக்கவைத்தாய் நீதான்

என்னவளே என்னவளே எங்கிருந்தாய் நீதான்
கனவினிலே கனவினிலே காக்கவைத்தாய் நீதான்

என் கண்கள் தேடிடும் காதல் நீதான்
என் ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீதான்

என்னவளே என்னவளே எங்கிருந்தாய் நீதான்
கனவினிலே கனவினிலே காக்கவைத்தாய் நீதான்

உயிரில் பூப்பறித்த காதலியும் நீ தான்
உள்ளம் தேடுமொரு தேவதையும் நீ தான்

இரவில் மிதந்து வரும் மெல்லிசையும் நீ தான்
இளமை நனையவரும் பூமழையும் நீ தான்

வேர்க்க வைத்தாய் நீ தான் நீ தான்
விசிறிவிட்டாய் நீ தான் நீ தான்

தேடி வந்தாய் நீ தான் நீ தான்
தேட வைத்தாய் நீ தான் நீ தான்

புதையலைப் போலவந்தே கிடைத்தவளும் நீ தான்

தெரியாமல் என் மனதைப் பறித்ததும் நீ தான்

என்னவளே என்னவளே எங்கிருந்தாய் நீதான்
கனவினிலே கனவினிலே காக்கவைத்தாய் நீதான்

என்னை மூடிவிடும் வென்பனியும் நீ தான்
குளிரும் மார்கழியில் கம்பளியும் நீ தான்

என்னைத் உறங்க வைக்கும் தலையணையும் நீ தான்
தூக்கம் கலைத்துவிடும் கனவுகளும் நீ தான்

மோகமெல்லாம் நீ தான் நீ தான் முத்தங்களும் நீ தான் நீ தான்

புன்னகையும் நீ தான் நீ தான் கண்ணீரும் நீ தான் நீ தான்

கண்களை மூடிவிட்டு ஒளிந்தவளும் நீ தான்

ஒளிந்தவளின் அருகில் வந்து அணைத்ததும் நீ தான்

என்னவளே என்னவளே எங்கிருந்தாய் நீதான்
கனவினிலே கனவினிலே காக்கவைத்தாய் நீதான்

என்னவளே என்னவளே எங்கிருந்தாய் நீதான்
கனவினிலே கனவினிலே காக்கவைத்தாய் நீதான்

என் கண்கள் தேடிடும் காதல் நீதான்
என் ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீதான்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s