நாயகன் – தென்பாண்டி

Posted: July 20, 2010 in Uncategorized

படம் : நாயகன்
பாடல் : தென்பாண்டி
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : இளையராஜா, கமலஹாசன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

தென்பாண்டி சீமையிலே
தேரோடும் வீதியிலே
மான் போல வந்தவனே
யார் அடிச்சாரோ
யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சாரோ
யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சாரோ

வளரும் பிறையே தேயாதே
இனியும் அழுது தேம்பாதே
அழுதா மனசு தாங்காதே
அழுதா மனசு தாங்காதே

தென்பாண்டி சீமையிலே
தேரோடும் வீதியிலே
மான் போல வந்தவனே
யார் அடிச்சாரோ
யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சாரோ
யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சாரோ

தென்பாண்டி சீமையிலே
தேரோடும் வீதியிலே
மான் போல வந்தவனே
யார் அடித்தாரோ
யார் அடித்தாரோ யார் அடித்தாரோ
யார் அடித்தாரோ யார் அடித்தாரோ

வளரும் பிறையே தேயாதே
இனியும் அழுது தேம்பாதே
அழுத மனசு தாங்காதே
அழுத மனசு தாங்காதே

தென்பாண்டி சீமையிலே
தேரோடும் வீதியிலே
மான் போல வந்தவனே
யார் அடித்தாரோ
யார் அடித்தாரோ யார் அடித்தாரோ
யார் அடித்தாரோ யார் அடித்தாரோ

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s