மைதிலி என்னைக் காதலி – ஒரு பொன் மானை

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : மைதிலி என்னைக் காதலி
பாடல் : ஒரு பொன் மானை
இசை : டி.ராஜேந்தர்
பாடலாசிரியர்: டி.ராஜேந்தர்
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஒரு பொன் மானை நான் காணன தக திமி தோம்

ஒரு அம்மானை நான் பாட தக திமி தோம்
சலங்கை இட்டாள் ஒரு மாது
சங்கீதம் நீ பாடு
சலங்கை இட்டாள் ஒரு மாது சங்கீதம் நீ பாடு
அவள் விழிகளில் ஒரு பழரசம்
அதை காண்பதில் எந்தன் பரவசம்

ஒரு பொன் மானை நான் காணன தக திமி தோம்
ஒரு அம்மானை நான் பாட தக திமி தோம்
சலங்கை இட்டாள் ஒரு மாது
சங்கீதம் நீ பாடு

தடாகத்தில் மீன் இன்று காமத்தில் தடுமாறி
தாமரை பூ மீது விழுந்தனவோ
இதைகண்ட வேகத்தில் பிரம்மனும் மோகத்தில்
படைத்திட்ட பாகம்தான் உன் கண்களோ
காற்றில் அசைந்து வரும் நந்த வனத்துகிளி
கால்கள் முளைத்ததென்று நடைபோட்டாள்
ஜதி என்னும் மழையினிலே
ரதி இவள் நனைந்திடவே
அதில் பரதம் தான் துளிர் விட்டு
பூபோல பூத்தாட மனம் எங்கும் மணம் வீசுது
எந்தன் மனம் எங்கும் மணம் வீசுது

சலங்கை இட்டாள் ஒரு மாது
சங்கீதம் நீ பாடு

சந்தன கிண்ணத்தில் குங்கும சங்கமம்
அரங்கேற அதுதானே உன் கன்னம்
மேகத்தை மணந்திட வானத்தில் சுயம்வரம்
நடத்திடும் வானவில் உன் வண்ணம்
இடையின் பின் அழகில் இரண்டு குடத்தை கொண்ட
புதிய தம்பூராவை மீட்டி சென்றாள்
கலை நிலா மேனியிலே
சுளை பலா சுவையை கண்டேன்
அந்த கட்டுடல் மொட்டுடல்
உதிராமல் சதிராடி
மதி தன்னில் கவி சேர்க்குது
எந்தன் மதி தன்னில் கவி சேர்க்குது

சலங்கை இட்டாள் ஒரு மாது சங்கீதம் நீ பாடு
அவள் விழிகள்ல் ஒரு பழரசம்
அதை காண்பதில் எந்தன் பரவசம்
ஒரு பொன் மானை நான் காண தக திமி தோம்
ஒரு அம்மானை நான் பாட தக திமி தோம்
சலங்கை இட்டாள் ஒரு மாது
சங்கீதம் நீ பாடு

=====
Advertisements
Comments
  1. jay says:

    திரையுலக அஷ்டாவதானியின் பாடல்.அற்புதமான கற்பனை!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s