மைக்கேல் மதன காமராஜன் – சுந்தரி நீயும்

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : மைக்கேல் மதன காமராஜன்
பாடல் : சுந்தரி நீயும்
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: பஞ்சு அருணாசலம்
பாடியவர்கள் : எஸ்.ஜானகி, கமலஹாசன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
கையில் கையும் வச்சு கண்ணில் கண்ணும் வச்சு
நெஞ்சின் மன்றம் கொண்டு சேரும் நன் நேரம்

சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்

ஒன்னோடே சுந்தர ரூபம் வர்ணிக்க ஓர் கவி வேணும்

மோகன ராகம் நின் தேகம் கீர்த்தனமாக்கி யான் பாடும்

புன்சிரிப்பால் என் உள்ளம் கவர்ந்து
கண்ணன கண்ணே என் சொந்தமல்லோ ..
நீ நீ…ஈ..

சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
கையில் கையும் வச்சு கண்ணில் கண்ணும் வச்சு
நெஞ்சின் மன்றம் கொண்டு சேரும் நன் நேரம்

சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்

சப்பர மஞ்சத்தில் ஆட சொப்பன லோகத்தில் கூட

பிரேமத்தின் கீதங்கள் பாட சொர்க்கத்தில் ஆனந்தம் தேட

சையன நேரம் மன்மத யாகம்

புளரி வரையில் நம்முடே யோகம்
அ.ஆ..ஆஅ…ஆஆ….

சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
கையில் கையும் வச்சு கண்ணில் கண்ணும் வச்சு
நெஞ்சின் மன்றம் கொண்டு சேரும் நன் நேரம்

சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்
சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி யானும்
சேர்ந்திருந்தால் திருவோணம்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s