மூவேந்தர் – நான் வானவில்லையே

Posted: July 19, 2010 in சிற்பி
Tags:

படம் : மூவேந்தர்
பாடல் : நான் வானவில்லையே
இசை : சிற்பி
பாடலாசிரியர்: அறிவுமதி

பாடியவர்கள் : ஹரிஹரன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நான் வானவில்லையே பார்த்தேன்
அது காணவில்லையே வேர்த்தேன்
நான் வானவில்லையே பார்த்தேன்
அது காணவில்லையே வேர்த்தேன்

ஒரு கோடி மின்னலை பார்வை ஜன்னலில்
வீச சொல்லியா கேட்டேன்
இனி நிலவை பார்க்கவே மாட்டேன்
ஓ ஹோ ஹோ

கூந்தல் கண்டவுடன் மேகம் வந்ததென்ன மயிலும் நடனமிடுமோ
பூவில் ஆடிவரும் வண்டு இமையில் இரு கண்கள் ஆகிவிடுமோ
தேடி தின்று விட ஆசை கிள்ளுதடி தேனில் செய்த இதழோ
மூடி வைத்த முயல் மூச்சு முட்டுதடி மீட்க என்ன வழியோ
பகல் நேரம் நிலவை பார்த்தது நானடி கண்ணமா
முந்தானை வாசம் வந்தது ஆறுதல் சொல்லமா
விழி கண்டவர் கண்டிட கெஞ்சுது நெஞ்சுது
கொஞ்சம் நில்லமா

நான் வானவில்லையே பார்த்தேன்
அது காணவில்லையே வேர்த்தேன்
ஒரு கோடி மின்னலை பார்வை ஜன்னலில்
வீச சொல்லியா கேட்டேன்
இனி நிலவை பார்க்கவே மாட்டேன்

சேலை சூடி ஒரு சோலை போல வழி பூக்க்ள் சிந்தி விழுமோ
பாவையான மனம் ஈரமானதடி பார்வை தந்த வரமோ
பாதம் பட்ட இடம் சூடு கண்டு உனை நானும் கண்டு விடுவேன்
காதலான மழை சாரல் தூவி விட மார்பில் ஒதுங்கி விடுவேன்
பொய் மானை தேடி சென்றது ராமனின் கண் அம்மா
மெய் மானை தேட சொன்னது மாரனின் நெஞ்சமா
விழி கண்டது கண்டிட கெஞ்சுது நெஞ்சு இது கொஞ்சம் நில் அம்மா

நான் வானவில்லையே பார்த்தேன்
அது காணவில்லையே வேர்த்தன்
ஒரு கோடி மின்னலை பார்வை ஜன்னலில்
வீச சொல்லியா கேட்டேன்
இனி நிலவை பார்க்கவே மாட்டேன்

ஓ ஹோ ஓ

=====
Advertisements
Comments
  1. ezhil says:

    செந்தில் செல்வராஜ் இப்பாடலை எழுதியது வாலி இல்லை கவிஞர் அறிவுமதி
    உங்கள் பதிவில் திருத்தி விடுங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s