மிஸ்டர்.ரோமியோ – மெல்லிசையே

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : மிஸ்டர்.ரோமியோ
பாடல் : மெல்லிசையே
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : சுவர்ணலதா, உன்னி மேனன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மெல்லிசையே என் இதயத்தின் மெல்லிசையே என் உறவுக்கு மெல்லிசையே
என் உயிர் தொடும் மெல்லிசையே

மெல்லிசையே என் இதயத்தின் மெல்லிசையே என் உறவுக்கு மெல்லிசையே
என் உயிர் தொடும் மெல்லிசையே

கண்ணை கொஞ்சம் திறந்தேன் கண்களுக்குள் விழுந்தாய்
எனது விழிகளை மூடி கொண்டேன் சின்னஞ் சிறு கண்களில் உன்னை சிறையெடுத்தேன்

கண்ணை கொஞ்சம் திறந்தேன் கண்களுக்குள் விழுந்தாய்
எனது விழிகளை மூடி கொண்டேன் சின்னஞ் சிறு கண்களில் உன்னை சிறையெடுத்தேன்

மெல்லிசையே என் இதயத்தின் மெல்லிசையே என் உறவுக்கு மெல்லிசையே
என் உயிர் தொடும் மெல்லிசையே

எத்தனை இரவு உனக்காக விழித்திருந்தேன் உறங்காமல் தவித்திருந்தேன் வின்மீண்கள்
எரித்திருந்தேன்

எத்தனை நிலவை உனக்காக விரித்திருந்தேன் உயிர் சுமந்து பொறுத்திருந்தேன் உனை கண்டு
உயிர் தெளிந்தேன்

நீயொரு பாதி என்றும் நானொரு பாதி காதல் ஜோதி

என்னவனே நிலம் கடல் ஆனாலும் அழியாது இந்த பந்தம்

கண்ணை கொஞ்சம் திறந்தேன் கண்களுக்குள் விழுந்தாய்
எனது விழிகளை மூடி கொண்டேன் சின்னஞ் சிறு கண்களில் உன்னை சிறையெடுத்தேன்

கண்ணை கொஞ்சம் திறந்தேன் கண்களுக்குள் விழுந்தாய்
எனது விழிகளை மூடி கொண்டேன் சின்னஞ் சிறு கண்களில் உன்னை சிறையெடுத்தேன்

மன்மதன் விதையை மனதோடு விதைத்தது யார் மழையூற்றி வளர்த்தது யார்
மலர்காடு பறித்தது யார்

காதல் தீயை நெய் கொண்டு வளர்த்தது யார் கை கொண்டு மறைத்தது யார் அதை
வந்து அணைப்பது யார்

ஆயிரம் காலம் வாழும் காதலும் வாழும் ஆயுள் நீளும்

பெண்ணழகே மண்ணும் விண்ணும் போனாலும் மாறாது இந்த சொந்தம்

கண்ணை கொஞ்சம் திறந்தேன் கண்களுக்குள் விழுந்தாய்
எனது விழிகளை மூடி கொண்டேன் சின்னஞ் சிறு கண்களில் உன்னை சிறையெடுத்தேன்

கண்ணை கொஞ்சம் திறந்தேன் கண்களுக்குள் விழுந்தாய்
எனது விழிகளை மூடி கொண்டேன் சின்னஞ் சிறு கண்களில் உன்னை சிறையெடுத்தேன்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s