மின்னலே – வெண்மதி

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : மின்னலே
பாடல் : வெண்மதி,
இசை : ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : ரூப்குமார் ரதோர்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

வெண்மதி, வெண்மதியே, நில்லு,
நீ வானுக்கா மேகத்துக்கா சொல்லு,

வெண்மதி, வெண்மதியே, நில்லு,
நீ வானுக்கா மேகத்துக்கா சொல்லு,
வானம்தான் உன்னுடைய இஷ்டம் என்றால்,
மேகத்துக்கு இல்லை ஒரு நஷ்டம்,

உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேனே,
நான் மறப்பேனே,
உன்னாலே நெஞ்சில் பூத்த காதல்,
மேலும் மேலும்,
துன்பம் துன்பம் வேண்டாம்,

வெண்மதி, வெண்மதியே, நில்லு,
நீ வானுக்கா மேகத்துக்கா சொல்லு,
வானம்தான் உன்னுடைய இஷ்டம் என்றால்,
மேகத்துக்கு இல்லை ஒரு நஷ்டம்,

உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேனே,
நான் மறப்பேனே,
உன்னாலே நெஞ்சில் பூத்த காதல்,
மேலும் மேலும்,
துன்பம் துன்பம் வேண்டாம்

ஜன்னலின் முன்வழி,
வந்து விழுந்தது,
மின்னலின் ஒளி,
அதில் தெரிந்தது,
அழகு தேவதை,
அதிசய முகமே,
ஆ ஹா,

தீ பொறி என,
இரு விழிகளும்,
தீக்குச்சி என,
என்னை ஊரசிட,
கோடி பூக்கள்ளாய்,
மலர்ந்தது மனமே,
அவள் அழகை பாட,
ஒரு மொழியில்லையே,
அளந்து பார்க்க,
பல விழியில்லையே,

என்ன, இருந்து போதும்,
அவள் எனதில்லையே,
மறந்து போ,
என் மனமே…

ஓ ஹோ,

வெண்மதி, வெண்மதியே, நில்லு,
நீ வானுக்கா மேகத்துக்கா சொல்லு,
வானம்தான் உன்னுடைய இஷ்டம் என்றால்,
மேகத்துக்கு இல்லை ஒரு நஷ்டம்,

உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேனே,
நான் மறப்பேனே,
உன்னாலே நெஞ்சில் பூத்த காதல்,
மேலும் மேலும்,
துன்பம் துன்பம் வேண்டாம்,

அஞ்சு நாள் வரை,
அவள் பொழிந்தது,
ஆசையின் மழை,
அதில் நனைந்தது,
நூறு ஜென்மங்கள்,
நினைவினில் இருக்கும்,
ஆறு போல்,

எந்த நாள் வரை?
உயிர் உருகிய,
கண்களால் சுகம்,
அதை நினைக்கையில்,
ரத்த நாளங்கள்,
ராத்திரி வெடிக்கும்,
ஒரு நிமிஷம் கூட,
என்னை பிரியவில்லை,
விவரம் ஏதும்,
அவள் அறியவில்லை,

என்ன, இருந்து போதும்,
அவள் எனதில்லையே,
மறந்து போ,
என் மனமே…

உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேனே,
நான் மறப்பேனே,
உன்னாலே நெஞ்சில் பூத்த காதல்,
மேலும் மேலும்,
துன்பம் துன்பம் வேண்டாம்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s