மனம் விரும்புதே உனை – இளவேனிற்

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : மனம் விரும்புதே உனை
பாடல் : இளவேனிற்
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : ஹரிஹரன், பவதரணி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி
சித்திர வானம் சித்திரம் தீட்டிடும் மேகம்
ஒரு பத்தரை மாத்து தங்க நிலவை சந்திதேன்
எங்கள் பார்வை நின்று போனது வானம் பூமி என்ன ஆனது

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி

தூக்கம் போனது அவளை நினைத்தே ஏக்கமானது பித்தனை போலானேன்
பார்க்குமிடமெல்லாம் அவளை போலே பாவை தெரிந்தது பைத்தியமாயனேன்
என்னை போலே அவளும் இருந்தால் என்று அவள் சொல்ல கேட்டு உள்ளம் எங்கோ போனது
மீண்டும் மீண்டும் அவள்தான் வேண்டும் என்று எனை தூண்டும் உள்ளம் பச்சை கொடி காட்டுது
இது இன்று வந்த சொந்தமா இல்லை ஜென்ம ஜென்ம பந்தமா..

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி
சித்திர வானம் சித்திரம் தீட்டிடும் மேகம்
ஒரு பத்தரை மாத்து தங்க நிலவை சந்திதேன்
எங்கள் பார்வை நின்று போனது வானம் பூமி என்ன ஆனது

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி

மஞ்சள் குங்குமம் கொண்ட தேவதை எந்தன் கையிலே மங்கள நான் கொண்டாள்
திங்கள் ஆடிடும் வானம் போலவே எங்கள் வீட்டிலே மழலைகள் தான் தந்தால்
பாட வைத்து உள்ளம் ஆடவைத்து அன்பு பாட்டு சொல்லி வீட்டில் இன்பம் தந்தவள்
தேட வைத்து நெஞ்சம் வாட வைத்து என்னை சோக தீயில் வேக வைத்து போனவள்
இந்த ஏழை என்னை மணந்தால் எந்தன் ஜீவனுக்குள் கலந்தால்

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி
சித்திர வானம் சித்திரம் தீட்டிடும் மேகம்
ஒரு பத்தரை மாத்து தங்க நிலவை சந்திதேன்
எங்கள் பார்வை நின்று போனது வானம் பூமி என்ன ஆனது

இளவேனிற் கால பஞ்சமி
அவள் வானில் வந்த பௌர்னமி

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s