மஜ்னு – கொல்முகர் மலரே

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : மஜ்னு
பாடல் : கொல்முகர் மலரே
இசை : ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : அனுபமா, ஹரிஹரன், டிம்மி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மலரே மலரே மலரே மலரே,
முகவரி என்ன?
உன் மனதில் மனதில் மனதில்,
உள்ள முதல் வரி என்ன?

கொல்முகர் மலரே, கொல்முகர் மலரே,
கொல்ல பார்க்காதே,
உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி,
தூக்கில் போடாதே,

கொல்முகர் மலரே, கொல்முகர் மலரே,
கொல்ல பார்க்காதே,
உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி,
தூக்கில் போடாதே,

தூக்கில் போடாதே,
தூக்கில் போடாதே,
தூக்கில் போடாதே,

மலரின் தொழிலே உயிரை கொல்லுவதில்லை அடி,
மனிதன் உயிரை கொன்றால்,
அதன் பேர் மலரே இல்லையடி,
அதன் பேர் மலரே இல்லையடி,

கொல்முகர் மலரே, கொல்முகர் மலரே,
கொல்ல பார்க்காதே,
உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி,
தூக்கில் போடாதே,

தூக்கில் போடாதே,
தூக்கில் போடாதே,

மலரே மலரே மலரே மலரே,
முகவரி என்ன?
உன் மனதில் மனதில் மனதில்,
உள்ள முதல் வரி என்ன?

மலரே மலரே மலரே மலரே,
முகவரி என்ன?
உன் மனதில் மனதில் மனதில்,
உள்ள முதல் வரி என்ன?

முதல் வரி என்ன?
முதல் வரி என்ன?
முதல் வரி முதல் வரி முதல் வரி?

உயிரை திருகி,
உந்தன் கூந்தல் சூடிகொள்ளாதே,
என் உதிரம் கொண்டு,
உதட்டு சாயம் பூசிகொள்ளாதே,
விண்மீன் பறிக்க வழியில்லை என்று,
கண்களை பறிக்காதே,
என் இரவை எரித்து குழைத்து குழைத்து,
கண்மை பூசாதே,
என்னை விடவும் என்னை அறிந்தும்,
"யார் நீ?" என்று கேட்காதே,
இருக்கும் கவிஞர்கள் இம்சை போதும்,
என்னையும் கவிஞன் ஆக்காதே,
என்னையும் கவிஞன் ஆக்காதே,

கொல்முகர் மலரே, கொல்முகர் மலரே,
கொல்ல பார்க்காதே,
உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி,
தூக்கில் போடாதே,

தூக்கில் போடாதே,
தூக்கில் போடாதே,
தூக்கி எரியாதே!
தூக்கி போடாதே…

உடைந்த வார்தையில்,
உன் பேர் சொல்லி உடனே ஓடிகிறாய்,
என் ரத்தகுழாயில் புகுந்துகொண்டு,
சத்தம் போடுகிறாய்,
கண்ணாடி நெஞ்சில்,
கல்லை எரிந்து,
கலகம் மூட்டுகிறாய்,
இன்று ஐந்தரை மணிக்குள்,
காதல் வரும் என்று அறிகுறி காட்டுகிறாய்,
மௌனம் என்பது உறவா? பகையா?
வயது தீயில் வாட்டுகிறாய்,
ஏற்கனவே மனம் எரிமலைதானே,
ஏனடி பெட்ரோல் ஊற்றுகிராய்?
ஏனடி பெட்ரோல் ஊற்றுகிராய்?

மலரே மலரே மலரே மலரே,
முகவரி என்ன?
உன் மனதில் மனதில் மனதில்,
உள்ள முதல் வரி என்ன?

மலரே மலரே மலரே மலரே,
முகவரி என்ன?
உன் மனதில் மனதில் மனதில்,
உள்ள முதல் வரி என்ன?

முதல் வரி என்ன?
முதல் வரி என்ன?

கொல்முகர் மலரே, கொல்முகர் மலரே,
கொல்ல பார்க்காதே,
உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி,
தூக்கில் போடாதே,

தூக்கில் போடாதே,

முதல் வரி என்ன?

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s