நான் பாடும் பாடல் – பாடவா உன் பாடலை

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : நான் பாடும் பாடல்
பாடல் : பாடவா உன் பாடலை
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : எஸ்.ஜானகி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

பாடவா உன் பாடலை
பாடவா உன் பாடலை
என் வாழ்விலே ஒரு பொன் வீணை ஓ
என் வாழ்விலே ஒரு பொன் வீணை ஓ
பாடவா உன் பாடலை

வாடை பூங்காற்று என்னை தீண்டும்
வாழ்கை யாவும் நீ வேண்டும்
கடலோடு அலை போல உறவாட வேண்டும்
இலை மூடும் மலர் போல எனை மூட வேண்டும்
என் தேகம் எங்கும் உன் கானம் தங்கும்
நீ வந்து கேலாமல் ஏங்கும் தமிழ் சங்கம்

பாடவா உன் பாடலை

உன்னை காணாமல் கண்கள் பொங்கும்
அதுவே நெஞ்சின் ஆதங்கம்
உனக்காக என் பாடல் அரங்கேரும் வேளை
நீ கேட்க வழி இல்லை இது என்ன லீலை
பூமேகம் இங்கே ஆகாயம் எங்கே
நீ சென்ற வழி பார்த்து வாடும் உன் பூ இங்கே

பாடவா உன் பாடலை
பாடவா உன் பாடலை
என் வாழ்விலே ஒரு பொன் வீணை ஓ
என் வாழ்விலே ஒரு பொன் வீணை ஓ
பாடவா உன் பாடலை

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s