கலாபக் காதலன் – செல்லமே இது

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : கலாபக் காதலன்
பாடல் : செல்லமே இது
இசை : நிரு
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : கார்த்திக், சுனிதா சாரதி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

செல்லமே இது இரவா பகலா
தெரிந்து கொள்வேன் உடனே தொடவா
உயிரை தின்னும் காதல் தீயே
இனிய கொடுமை …..நீயே நீயே

கொட்டும் வேர்வை அட்சதையாக
கொள்ளை அழகு வெற்றிலையாக
மென்று விடுவேன் இதழ்கள் ஊர
உடலும் உயிரும் வேற…

இரவு கருகிட அரும்ப வேண்டும்
இதயும் உருகிட விரும்ப வேண்டும்
நாணம் முழுவதும் தீர…தீண்ட வா…

தீண்ட வா…….

அழகுக்கு நீயோர் அகராதி போல
அதன் அர்த்தம் யாவும்
நான் அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும்

இவளுக்கு நீயோர் மருதாணி போல
உடல் எங்கும் பூசு நான் உயிர் சிவக்க வேண்டும்

உடைகளை உடைத்தால்
புது வெள்ளம் இங்கு பாயுமே

கரைகளை எல்லாம் தடை இன்றி
இன்பம் சேருமே

செய்முறை நேரம் விளக்கம் ஏன்… வேண்டாமே

செல்லமே இது இரவா பகலா
தெரிந்து கொள்வேன் உடனே தொடவா
உயிரை தின்னும் காதல் தீயே
இனிய கொடுமை….

நீயே

ஒரு நூறு பெண்கள் உருவாக்கும் போதை
உன்னிடம் தானே
நான் பருக பருக வேண்டும்

உனை சேரும் நேரம்
உயிர் போக வேணும்
போனாலும் நானே உன் நினைவில் வாழ வேண்டும்

தருவதை தந்தால் தவறில்லை
இங்கு ஏதுமே

இடைவெளி எல்லாம் இனி இல்லை
இன்பம் .. நாணமே

நடை தொட்ட போதும் முடிவே வேண்டாமே

செல்லமே இது இரவா பகலா
தெரிந்து கொள்வேன் உடனே தொடவா
உயிரை தின்னும் காதல் தீயே
இனிய கொடுமை….நீயே நீயே

செல்லமே இது இரவா பகலா
தெரிந்து கொள்வேன் உடனே தொடவா
உயிரை தின்னும் காதல் தீயே
இனிய கொடுமை ..நீயே..நீயே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s