கர்ணா – மலரே மௌனமா

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : கர்ணா
பாடல் : மலரே மௌனமா
இசை : வித்யாஷாகர்
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : எஸ்.ஜானகி, எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மலரே மௌனமா
மௌனமே வேதமா

மலர்கள் பேசுமா
பேசினால் ஓயுமா அன்பே

மலரே மௌனமா
மௌனமே வேதமா

பாதி ஜீவன் கொண்டு தேகம் வாழ்ந்து வந்ததோ அ ஆ

மீதி ஜீவன் உன்னை பார்த்த போது வந்ததோ ஒ ஓ

ஏதோ சுகம் உள்ளூருதே

ஏனோ மனம் தள்ளாடுதே

ஏதோ சுகம் உள்ளூருதே

ஏனோ மனம் தள்ளாடுதே

விரல்கள் தொடவா

விருந்தைத் தரவா

மார்போடு கண்கள் மூடவா

மலரே மௌனமா

மலர்கள் பேசுமா

கனவு கண்டு எந்தன் கண்கள் மூடிக் கிடந்தேன்

காற்று போல வந்து கண்கள் மெல்லத் திறந்தேன்

காற்றே எனைக் கிள்ளாதிரு

பூவே என்னைத் தள்ளாதிரு

காற்றே எனைக் கிள்ளாதிரு

பூவே என்னைத் தள்ளாதிரு

உறவே உறவே

உயிரின் உயிரே

புது வாழ்கை தந்த வள்ளலே

மலரே மௌனமா
மௌனமே வேதமா

மலர்கள் பேசுமா
பேசினால் ஓயுமா அன்பே

மலரே மௌனமா
மௌனமே வேதமா

=====
Advertisements
Comments
  1. DR.V.K.Kanniappan says:

    இப்பாடல் என்ன ராகத்தில் அமைந்தது?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s