கரிசகாட்டுப்பூவே – ஆயிரம் கோடி

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : கரிசகாட்டுப்பூவே
பாடல் : ஆயிரம் கோடி
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: கஸ்தூரிராஜா
பாடியவர்கள் : ஹரிஹரன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஆயிரம் கோடி சூரியன் போலே
மலர்ந்த காதல் பூவே
அசைகள் கோடி மனதினில் வளர்த்தாய்
கரிசகாட்டு பூவே
வானவில்லை போலே வானவில்லை போலே
நீ பார்க்கும் இடமெல்லாம் வரும் பூவே பூவே பூவே வா

ஆயிரம் கோடி சூரியன் போலே
மலர்ந்த காதல் பூவே

நானாக நான் இல்லையே நீயாக நான் ஆகிறேன்
நீராக நீ ஊற்றினால் வேராக நானாகிறேன்
கொடியாக நான் ஆகிறேன் கிளையாய் நீ ஊன்று
செடியாக நானாகிறேன் நிலமாய் நீ தாங்கு
வானத்து நிலவே வாசலில் இறங்கு
வாசனை மலர்கள் உனக்கென விரித்தேன்
கரிசகாட்டு பூவே

ஆயிரம் கோடி சூரியன் போலே
மலர்ந்த காதல் பூவே
அசைகள் கோடி மனதினில் வளர்த்தாய்
கரிசகாட்டு பூவே

உன்னை நான் கேட்காமலே உன்னோடு நான் வாழ்கிறேன்
என்னை நீ சேராமலே என்னோடு நீ வாழ்கிராய்
என் மூச்சில் எப்போதுமே உன் காற்றை வாங்கினேன்
உன் காட்சி எப்போதுமே என் கண்ணால் பார்க்கிறேன்
என்னக்குள் நீயும் உனக்குள் நானும் இருப்பதுனாலே
இனி என்ன வேண்டும் கரிசகாடு பூவே

ஆயிரம் கோடி சூரியன் போலே மலர்ந்த காதல் பூவே
ஆசைகள் கோடி மனதினில் வளர்த்தாய்
கரிசகாட்டு பூவே
வானவில்லை போலே வானவில்லை போலே
நீ பார்க்கும் இடமெல்லாம் வரும் பூவே பூவே பூவே வா

ஆயிரம் கோடி சூரியன் போலே மலர்ந்த காதல் பூவே
ஆசைகள் கோடி மனதினில் வளர்த்தாய்
கரிசகாட்டு பூவே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s