கந்தசாமி – அலேக்ரா

Posted: July 19, 2010 in Uncategorized

படம் : கந்தசாமி
பாடல் : அலேக்ரா
இசை : தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
பாடலாசிரியர்: விவேகா
பாடியவர்கள் : தேவி ஸ்ரீ பிரசாத், ரீட்டா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

come on everybody
it’s time to roll
let’s welcome the Indian girl

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

இந்திய பொண்ணு தாங்கோ
இத்தாலி கண்ணு தாங்கோ
நான் ஒரு மின்னல் தாங்கோ
தில் இருந்தா வாங்கோ

ஹே மேனியே மேக்னெட் தாங்கோ
வார்த்தையில் சாக்லேட் தாங்கோ
நான் ஒரு மின்சாரங்கோ
தள்ளி நின்னுகோங்கோ

ரெட் ஒயின் பாட்டில் நான்
காஷ்மீர் ஆப்பிள் நான்

கோல்டன் ஏஞ்சல் நானே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே


ஹா ஆடலாம் டங்கோ டங்கோ
அடிக்கலாம் கோங்கோ போங்கோ
வாழ்கையே ஷார்டோ லங்கோ
வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாங்கோ

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

பாடலாம் சங்கோ சங்கோ
உதடுகள் வீங்கோ வீங்கோ
வாழ்ந்தது ரைடோ ராங்கோ
வாழ்வோம் இனிமே வாங்கோ

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

ஒசோன் தாண்டி
நம் ஓசை பொகட்டும்
வானம் கை தட்டுமே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

ஆசைகள் ஒண்ணோ ரெண்டோ
அடங்கிடும் மனசும் உண்டோ
நம் விழி ரெண்டும் விண்டோ
மூடி வைப்பதேனோ

ஒஹோ
வானவில் பென்டு என்றோ
பிறை நிலா பென்டு என்றோ
சொல்பவன் முட்டாள் அன்றோ
குறையை பார்த்தால் னன்றோ

நேற்று போயாச்சு
நாளை புதிராச்சு
இன்றே நிலையானது

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே-க்ரா

அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலேக்ரா
அலே அலே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s