ஹரிசந்திரா – நாடோடி

Posted: July 9, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : ஹரிசந்திரா
பாடல் : நாடோடி
இசை : ஆகோஷ்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

நாடோடி பாட்டு பாட
தந்தன தந்தன தாளம்
நாடெங்கும் காதலாலே
நெஞ்சினில் ஆயிரம் தாளம்

நாடோடி பாட்டு பாட
தந்தன தந்தன தாளம்
நாடெங்கும் காதலாலே
நெஞ்சினில் ஆயிரம் தாளம்
இருவது வயதில் வருவது தான
காதல்
அறுவது வரையில் தொடர்வது தானே
காதல்
சிரிக்கிற போது சிரிப்பது தானா
காதல்
அழுகிற போது ஆறுதல் தானே
காதல்

காதலை நான் பாடவா
பூவிலே தேன் தேடவா
காதலை நான் பாடவா ஹே?
பூவிலே தேன் தேடவா

கண்ணை மெல்ல மூடி சாய்ந்து கொல்லும் போது
மடியாக வேண்டுமே
தட்டு தடுமாறி சோர்ந்துவிடும்பொது
விடியாக வேண்டுமே
உன் உள்ளம் நான் கண்டு
என் உள்ளம் நீ கண்டு
உனக்காக நான் உண்டு
என்று வாழும் காதல் தானே
காதல்

மனம் விட்டு மனம் தாவுவது அல்ல
காதல்
ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்பது தானே காதல்
காதலை நான் பாடவா
பூவிலே தேன் தேடவா

கங்கை நதி என்ன காவேரி என்ன
எல்லாமே பெண்மையே
நம்மை இங்கு நாளும் தங்குகிற பூமி
அது கூட பெண்மையே
நாடாளும் ஆணுக்கும்
வீடாள பெண் வேண்டும்
கடல் போன்ற வாழ்வினில்
கலங்கரை விளக்கம் தானே பெண்மை

பெண்ணிடம் மனதை கொடுத்துவிட்டலே போதும்
பௌர்னமி தானே வாழ்வினில் எந்த நாளும் ஹே?.

காதலை நான் பாடவா
பூவிலே தேன் தேடவா

நாடோடி பாட்டு பாட
தந்தன தந்தன தாளம்
நாடெங்கும் காதலாலே
நெஞ்சினில் ஆயிரம் தாளம்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s