ஜெமினி – ஓ போடு!

Posted: July 9, 2010 in பரத்வாஜ்
Tags: ,

படம் : ஜெமினி
பாடல் : ஓ போடு!
இசை : பரத்வாஜ்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நெஞ்சி துடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சி கொதிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சில் காதில் வெட்சி கவனி கவனி
ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி

பாட்டு பிடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
மார்பு துடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
மட்சம் அடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி

ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி
கவனி கவனி கவனி கவனி
காமினி காமினி காமினி காமினி
கவனி கவனி கவனி கவனி

காதலிச்ச நான் இருக்கேன்
கவலை எல்லாம் விட்டு புடு
பூக்களுக்கு சுலுக்கெடுக்கும்
வித்தை எல்லாம் கத்து குடு

ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு!
ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு!
நெஞ்சி துடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சி கொதிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சில் காதில் வெச்சி கவனி கவனி
ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி

ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி
கவனி கவனி கவனி..

மீன் தொடாத பூனையா
தேன் தொடாத தேனியா
ஆண் தொடாத பெண்மையா
அள்ளி தின்னவா

லட்சும் பெண்ணில் உள்ளது
உன் மட்சம் தன்னில் உள்ளது
மொத்தம் மட்சம் எத்தன
எண்ணி சொல்லவா

தாகமுன்னு வந்து புட்டா
தண்ணி இல்ல பேதம் இல்ல
மோகமுன்னு வந்து புட்டா
முகவரியே தேவை இல்லை

தொட்டாச்சி தொட்டாச்சி
தொடாத பாகம் தொட்டாச்சி
ஹிட்டாச்சி ஹிட்டாச்சி
நான் தொட்டதெல்லாம் ஹிட்டாச்சி

அல்லி மடல் மேனியிலே
நல்ல இடம் கண்டுவிட்டேன்
எந்த இடம் ருசி அதிகம்
அந்த இடம் கொள்ளையிட்டேன்

ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு!
நெஞ்சி துடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சி கொதிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சில் காதில் வெச்சி கவனி கவனி
ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி

ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி
கவனி கவனி கவனி..

செல்லரிக்கும் தேகத்தில்
புல்லரிக்கும் அசைகள்
உள்ளிருக்கும் வரையில
உலகம் உள்ளது

காத்தடைத்த பைய்யடா
கட்டில் இன்பம் பொய்யடா
ஆண்மை தீர்ந்து போனவன்
அன்று சொன்னது

பசி எடுக்கும் காலம் மட்டும்
வயித்துக்குள்ள சிக்கல் இல்ல
கலவி உள்ள காலம் மட்டும்
உடம்புக்குள்ளெ சிக்கல் இல்ல

என்னாச்சி என்னாச்சி
இழுத்த இழுப்பு என்னாச்சி
ஒன்னாச்சி ஒன்னாச்சி
ஒதடும் நானும் ஒன்னாச்சி

உச்சந்தல காயுதடி
இச்சு மலை விட்டுவிடு
உணர்ச்சிகளின் உச்சியில
உன் கொடியை நட்டி விடு


ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு!

நெஞ்சி துடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சி கொதிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
நெஞ்சில் காதில் வெச்சி கவனி கவனி
ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி

பாட்டு பிடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
மார்பு துடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
மட்சம் அடிக்கிது ஜெமினி ஜெமினி
ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி

ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி ஜெமினி
கவனி கவனி கவனி கவனி
காமினி காமினி காமினி காமினி
கவனி கவனி கவனி கவனி

காதலிச்ச நான் இருக்கேன்
கவலை எல்லம் விட்டு புடு
பூக்க்ளுக்கு சுலுக்கெடுக்கும்
வித்தை எல்லம் கத்து குடு

ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு!
ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு! ஓ போடு!

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s