ஜானி – காற்றில் எந்தன் கீதம்

Posted: July 9, 2010 in இளையராஜா

படம் : ஜானி
பாடல் : காற்றில் எந்தன் கீதம்
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: கங்கை அமரன்
பாடியவர்கள் : எஸ்.ஜானகி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

காற்றில் எந்தன் கீதம்
காணாத ஒன்றை தேடுதே

காற்றில் எந்தன் கீதம்
காணாத ஒன்றை தேடுதே

அலைபோல நினைவாக…
சில்லென்று வீசும் மாலை நேர

காற்றில் எந்தன் கீதம்
காணாத ஒன்றை தேடுதே

எங்கெங்கும் இன்பம் அது கோலம் போட
என்னுள்ளே ஒரு வீணை ராகம் தேட
அன்புள்ள நெஞ்சை காணாதோ
ஆனந்த ராகம் பாடதோ
கண்கள் எங்கும் நெஞ்சின் பாவம் மேலும் ஏற்றும்

காற்றில் எந்தன் கீதம்
காணாத ஒன்றை தேடுதே

நில்லென்று சொன்னால் மனம் நின்றால் போதும்
நீங்காத நெஞ்சில் அலை ஓய்ந்தால் போதும்
மௌனத்தின் ராகம் கேளாதோ
மௌனத்தில் தாளம் போடதோ
வாழும் காலம் யாவும் இங்கே நெஞ்சம் தேடும்

காற்றில் எந்தன் கீதம்
காணாத ஒன்றை தேடுதே

அலைபோல நினைவாக…
சில்லென்று வீசும் மாலை நேர

காற்றில் எந்தன் கீதம்
காணாத ஒன்றை தேடுதே

=====
Advertisements
Comments
  1. Geetha says:

    எங்கெங்கும் இன்பம் அது கோலம் போட
    என் (உள்ளம்)னுள்ள வீணை ஒரு ராகம் தேட
    அன்புள்ள நெஞ்சை காணாதோ
    ஆனந்த ராகம் பாடாதோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s