ஜனா – தித்தித்திடவே

Posted: July 9, 2010 in யுவன் ஷங்கர் ராஜா

படம் : ஜனா
பாடல் : தித்தித்திடவே
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : பாம்பே ஜெயஸ்ரீ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
தித்தித்திடவே தித்தித்திடவே ஒரு முறை
முத்தம் கொடுப்பாயா கொடுப்பாயா கொடுப்பாயா
பத்திகிடவே பத்திகிடவே பல முறை இன்பம் எடுப்பாயா?
காட்டும் பொழுதே பறிப்பாயா நீ
வார்த்தை பேசிட இனிப்பாயா
கேட்கும் பொழுதே பறிப்பாயா
நீ போர்வை பூசிட அணைப்பாயா அணைப்பாயா அணைப்பாயா

தித்தித்திடவே தித்தித்திடவே ஒரு முறை
முத்தம் கொடுப்பாயா கொடுப்பாயா

தலை கோதி உன் தலை கோதி
நான் முழுதாக கலைகிறேன்
இமை மோதி உன் இமை மோதி
நான் படு காயம் அடைகிறேன்
ஏ வசிய மருந்தை வசிய மருந்தை
விழியில் வைத்து விரட்டி பிடித்தாயே
இதழின் இதழால் இணைபோடு நீ
இரவு முழுதும் இரை தேடு
மனதை மனதால் அணைபோடு
என் புடவை நெருப்பில் விளையாடு விளையாடு விளையாடு

தித்தித்திடவே தித்தித்திடவே ஒரு முறை
முத்தம் கொடுப்பாயா கொடுப்பாயா

கொதிப்பாகி உன் உடலாலே
நான் குடை சாய நேர்ந்தது
ஒரு பாதி உன் உயிராலே
நான் குளிர் காய சேர்ந்தது
ஏ நடக்கும் தீயே நடக்கும் தீயே
முத்த தேயில் மாரலேனியடி
இரும்பு மார்பில் வசித்தேனே நான்
கரும்பு வேர்வை ருசித்தேனே
ஆசை வெட்கம் காப்பேனே
உன் ஆயுள் நுனிவரை பூப்பேனே பூப்பேனே பூப்பேனே ..

தித்தித்திடவே தித்தித்திடவே ஒரு முறை
முத்தம் கொடுப்பாயா கொடுப்பாயா கொடுப்பாயா
பத்திகிடவே பத்திகிடவே பல முறை இன்பம் எடுப்பாயா?
காட்டும் பொழுதே பறிப்பாயா நீ
வார்த்தை பேசிட இனிப்பாயா
கேட்கும் பொழுதே பறிப்பாயா
நீ போர்வை பூசிட அணைப்பாயா அணைப்பாயா அணைப்பாயா

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s