குணா – பார்த்த விழி

Posted: July 9, 2010 in இளையராஜா

படம் : குணா
பாடல் : பார்த்த விழி
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : கே.ஜே.யேசுதாஸ்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நாயகி நான்முகி நாராயணி கை நளின பஞ்ச சாயகி
சாம்பவி சங்கரி சயமளை ஜாதினச்சுவாயனி
மாலினி வாரக சூலினி மாதங்கி என்று

ஆய கியாதி உடையாள் சரணம்…
சரணம்… சரணம்… சரணம்… சரணம்… சரணம்…

பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க
காத்திருந்த காட்சி இங்கு காண கிடைக்க
ஊன் உருக உயிர் உருக தேன் தரும் தடாகமே
வழி வருக வழி நெடுக ஒளி நிறைக வாழ்விலே

பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க அஹ் அஹ் ஆஅஹ்?

இடங்கொண்டு விம்மி இணை கொண்டு இருகி
இடங்கொண்டு விம்மி இணை கொண்டு இருகி
இளகி முத்து மடல்கொண்ட கொங்கை மலை கொண்டு இறைவர் வலிய நெஞ்சை
நடங்கொண்ட கொள்கை நலன்கொண்ட நாயகி
நல்லாறவில் பன்கொண்ட அல்குல் பணிமொழி–வேதப் பரிபுறையே!

வேதப் பரிபுறையே!

பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூது இருக்க
காத்திருந்த காட்சி இங்கு காண கிடைக்க

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s