காதல் கோட்டை – நலம் நலமறிய

Posted: July 9, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : காதல் கோட்டை
பாடல் : நலம் நலமறிய
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: அகத்தியன்
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், அனுராதா ஸ்ரீராம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நலம் நலமறிய ஆவல்
உன் நலம் நலமறிய ஆவல்
நீ இங்கு சுகமே
நான் அங்கு சுகமா ?

நீ இங்கு சுகமே
நான் அங்கு சுகமா ?
நலம் நலமறிய ஆவல்
உன் நலம் நலமறிய ஆவல்

தீண்ட வரும் காற்றினையே
நீ அனுப்பு இங்கு வேர்கிறதே

வேண்டும் ஒரு சூரியனே
நீ அனுப்பு குளிர் கேட்கிறதே

கடிதத்தில் முத்தங்கள் அனுப்பிடலாமே

என் இதழ் உனை அன்றி பிறர் தொடலாமா

இரவினில் கனவுகள் தினம் தொல்லையே

உறக்கம் எனக்கில்லை கனவில்லையே

நலம் நலமறிய ஆவல்
உன் நலம் நலமறிய ஆவல்

கோவிலிலே நான் தொழுதேன்
கோல மயில் உனை சேர்ந்திடவே

கோடி முறை நான் தொழுதேன்
காலமெல்லாம் நீ வாழ்ந்திடவே

உன் முகம் நான் பார்க்க கடிதமே தானா

வார்தையில் தெரியாத வடிவமும் நானா

நிழல் படம் அனுப்பிடு என்னுயிரே

நிஜம் இன்றி வேறில்லை என்னிடமே

நலம் நலமறிய ஆவல்

உன் நலம் நலமறிய ஆவல்

நீ இங்கு சுகமே
நான் அங்கு சுகமா ?

நீ இங்கு சுகமே
நான் அங்கு சுகமா ?

நலம் நலமறிய ஆவல்
உன் நலம் நலமறிய ஆவல்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s