இதயமே இதயமே – என்று உன்னை

Posted: July 9, 2010 in இளையராஜா

படம் : இதயமே இதயமே
பாடல் : என்று உன்னை
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : மனோ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

என்று உன்னை கண்டேனோ, பெண்ணே!
அன்றே, எந்தன் உயிரை தந்தேனே!
என்று உன்னை கண்டேனோ, பெண்ணே!
அன்றே, எந்தன் உயிரை தந்தேனே!
காலம் நின்றாலும்,
என் காற்றே நின்றாலும்,
உன் மூச்சில்,
நானும் வாழ்வேனே கண்ணே!

தேகம் விட்டு ரத்தம் போனாலும்,
என் நெஞ்சை விட்டு உன் பின்பம் போகாது!
வாழும் நினைவுகளே,
என்னை உயிர் வாழ செய்யும்!
உன் கண்ணீர் துளியில்,
என் காயங்கள் ஆறும்!
உன் துன்பத்தில் நானும் துணையாவேன்!
உன் கண்ணீரில் நானும் துளியாவேன்!
ஜீவன் போனாலும்,
ஏழு ஜென்மம் போனாலும்,
உன் கன்னம் தடவும்,
காதல் காற்றாவேன்!

காதல் என்றும் பூக்கள் தான் கேட்கும்!
காதல் என்றும் ரத்தம் கேட்காது!
கடலின் வெள்ளம் தீர்ந்தே போனாலும்,
காதல் பானம் தீர்ந்தே போகாது!
காயம் நேர்ந்தாலும்,
அடி, மரணம் நேராது!
உன் உறவு சங்கிலி உயிரை கட்டுதடி!
கண்ணில் உந்தன் காதல் எண்ணங்கள்!
அது தான் எந்தன் வாழ்வின் அர்த்தங்கள்!
என் நெஞ்ச்சை விட்டு,
உன் நினைவு போனாலே,
என் உடலை விட்டு,
உயிரும் போய் விடுமே!

தேகம் விட்டு ரத்தம் போனாலும்,
என் நெஞ்ச்சை விட்டு உன் பின்பம் போகாது!
வாழும் நினைவுகளே,
என்னை உயிர் வாழ செய்யும்!
உன் கண்ணீர் துளியில்,
என் காயங்கள் ஆறும்!
உன் துன்பத்தில் நானும் துணையாவேன்!
உன் கண்ணீரில் நானும் துளியாவேன்!
ஜீவன் போனாலும்,
ஏழு ஜென்மம் போனாலும்,
உன் கன்னம் தடவும்,
காதல் காற்றாவேன்!

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s