தீனா – நீ இல்லை

Posted: July 7, 2010 in யுவன் ஷங்கர் ராஜா

படம் : தீனா
பாடல் : நீ இல்லை
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : ஷங்கர் மஹாதேவன், பவதரணி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,
உன் முகம் பார்த்து,
சூரியன் சிரித்து எழுந்ததிங்கே,

ஓ காதல் என்றாலும்,
அவ்வார்த்தை பொல்லாது,
அவ்வார்த்தை போல் என்னை,
கூர் வாளும் கொல்லாது,
ஓ…

நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,
உன் முகம் பார்த்து,
சூரியன் சிரித்து எழுந்ததிங்கே,

ஓ காதல் என்றாலும்,
அவ்வார்த்தை பொல்லாது,
அவ்வார்த்தை போல் என்னை,
கூர் வாளும் கொல்லாது,
ஓ…

நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே-ஏ-ஏ,

அன்பே அன்பே உன் ஆடை என்று,
என்னை ஏற்றால் என்ன உன் இடையில் இன்று,
நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,
—-
நடு ராத்திரியில் சிறு பூத்திரியில்,
ஒளி நடனமாடும் பொழுது,
ஒரு ஏடும் இல்லாமல் எழுத்தும் இல்லாமல்,
பாடல் நூறு எழுது,

என் மௌனம் அதை சொல்லும் சொல்லும்,
உன் உள்ளம் அதை மெல்லும் மெல்லும்,
நடு சாமம் அது செல்லும் செல்லும்,
மலர் வானம் நம்மை கொல்லும் கொல்லும்,

நீ ஆவல் கொள்ளாது,
அடி அம்மாடி என்றும்,
அது காவல் கொள்ளாது,

நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,
உன் முகம் பார்த்து,
சூரியன் சிரித்து எழுந்ததிங்கே,

அன்பே அன்பே உன் ஆடை என்று,
என்னை ஏற்றால் என்ன உன் இடையில் இன்று,
நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,
—-
நான் ஊர் மயங்கும் பல ஒவியத்தை,
என் கைகள் கொண்டு வரைந்தேன்,
உயிர் காதலனே உன் சித்திரத்தை,
என் கண்கள் கொண்டு வரைந்தேன்,

உன்னை போல ஒரு ஒவியத்தை,
ஹுசைன் கூட இங்கு வரைந்ததில்லை,
உன்னை பார்த்தால் அவன் மூச்சு முட்டும்,
மழை போல உடல் வேர்து கொட்டும்,

இந்த காதல் வந்தாலே,
அந்த ஹரிசந்திரன் கூட,
பல பொய்கள் சொல்வானே-ஏ-ஏ,

நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,
உன் முகம் பார்த்து,
சூரியன் சிரித்து எழுந்ததிங்கே,

ஓ காதல் என்றாலும்,
அவ்வார்த்தை பொல்லாது,
அவ்வார்த்தை போல் என்னை,
கூர் வாளும் கொல்லாது,
ஓ…

அன்பே அன்பே உன் ஆடை என்று,
என்னை ஏற்றால் என்ன உன் இடையில் இன்று,
நீ இல்லை என்றால்,
வாழ்கையில் இல்லை வானவிலே,

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s