சிட்டிசன் – மேற்கே விதைத்த

Posted: July 7, 2010 in Uncategorized

படம் : சிட்டிசன்
பாடல் : மேற்கே விதைத்த
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : திப்பு

மேற்கே விதைத்த சூரியனே
உன்னை கிழக்கே முளைக்க ஆணை இட்டோம்

மேற்கே விதைத்த சூரியனே
உன்னை கிழக்கே முளைக்க ஆணை இட்டோம்
தோன்றிட ஏதும் தடை இருந்தால்
உன்னை தோண்டி எடுக்கவே துணிந்து விட்டோம்
இடர் நீங்கவே வந்த இருள் போகவே கையில்
ஒளிசாட்டை எடுத்தால் என்ன
விஷ்வ ரூபம் கொண்டு விண்ணை
இடிப்போம் நண்பா
சில விண்மீண்கள் விழுந்தால் என்ன
மின்னல் ஒன்றை மின்னல் ஒன்றை கைவாளாய் எடுத்து
இன்னல் தீர இன்னல் தீர போராட்டம் நடத்து

கூட்டுப்புழு கட்டிக்கொண்ட கூடு
கல்லரைகள் அல்ல
சில பொழுது போனால் சிறகு வரும் மெல்ல
ரெக்கை கட்டி ரெக்கை கட்டி வாடா
வானம் உண்டு வெல்ல
வண்ண சிறகின் முன்னே வானம் பெரிதல்ல
இதயம் துணிந்து எழுந்த பின்னாலே
இமய மலை உந்தன் இடுப்புக்கு கீழே
நரம்புகள் வரம்புகள் மீறி துடிக்கட்டும்
விரல்களில் எரிமலை உண்டு வெடிக்கட்டும்
முட்டுங்கள் திறக்கும் என்னும் புது பைபிள் கேட்கட்டும்

சின்ன சின்ன தீக்குச்சிகள் சேர்ப்போம்
தீ வளர்த்து பார்ப்போம்
விடியல் வரும் முன்னே இருள் எரித்து கொல்வோம்
குட்டுப்பட்டு குட்டுப்பட்ட கூட்டம்
குனிந்த கதை போதும்
பொறுமை மீறும் போது
புழுவும் புலி ஆகும்

தீயின் புதல்வர்கள் உறங்குதல் முறையா
சிங்கத்தின் மீசையில் சிலந்தியின் வலையா
முகத்திலே படித்தவர் ஒன்றாய் திரட்டுவோம்
நிலத்திலே பூமியை முட்டி புரட்டுவோம்
வருமைக்கு பிறந்த கூட்டம் வைய்யத்தை ஆளட்டும்

மேற்கே விதைத்த சூரியனே
உன்னை கிழக்கே முளைக்க ஆணை இட்டோம்
தோன்றிட ஏதும் தடை இருந்தால்
உன்னை தோண்டி எடுக்கவே துணிந்து விட்டோம்
இடர் நீங்கவே வந்த இருள் போகவே கையில்
ஒளிசாட்டை எடுத்தால் என்ன
விஷ்வ ரூபம் கொண்டு விண்ணை
இடிப்போம் நண்பா
சில விண்மீண்கள் விழுந்தால் என்ன
மின்னல் ஒன்றை மின்னல் ஒன்றை கைவாளாய் எடுத்து
இன்னல் தீர இன்னல் தீர போராட்டம் நடத்து

அச்சமில்லை அச்சமில்லையே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s