கேப்டன் மகள் – எந்த பெண்ணிலும்

Posted: July 7, 2010 in Uncategorized

படம் : கேப்டன் மகள்
பாடல் : எந்த பெண்ணிலும்
இசை : ஹம்சலேகா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : SP பால சுப்ரமணியம்

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ, அது ஏதோ
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன்

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ, அது ஏதோ
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன்

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ, அது ஏதோ
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது

கூந்தல் முடிகள், நெற்றி பரப்பில்
கோலம் போடுதே அதுவா?
கோலம் போடுதே அதுவா?

சிரிக்கும் போது கண்ணில் மின்னல்
தெரித்து ஓடுதே அதுவா?
தெரித்து ஓடுதே அதுவா?

மூக்கின் மேலே மூக்குத்தி போலே
மச்சம் உள்ளதே அதுவா அதுவா அதுவா?

கழுத்தின் கீழே கவிதைகள் இரண்டு
மிச்சம் உள்ளதே அதுவா அதுவா அதுவா?

அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன்

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ, அது ஏதோ
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது

முல்லை நிறத்து பற்களில் ஒன்று
தள்ளி உள்ளதே அதுவா?
தள்ளி உள்ளதே அதுவா?

சங்கு கழுத்தை பாசி மணிகள்
தடவுகின்றதே அதுவா?
தடவுகின்றதே அதுவா?

ஓவ்வொரு வாக்கியம் முடியும் போதும்
புன்னகை செய்வாய் அதுவா அதுவா அதுவா?

ஓரிரு வார்தை தப்பாய் போனால்
உதடு கடிப்பாய் அதுவா அதுவா அதுவா?

அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன்

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ, அது ஏதோ
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன்

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ, அது ஏதோ
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s