எல்லாமே என் காதலி – உயிரே உயிரே

Posted: July 7, 2010 in Uncategorized

படம் : எல்லாமே என் காதலி
பாடல் : உயிரே உயிரே
இசை : மரகத மணி
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஹரிஹரன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

உயிரே உயிரே இது தெய்வீக சம்பந்தமோ
உருகும் மனமே அது நீ கண்ட பேரின்பமோ
உலகினில் நாளும் காணாத ஏடு இல்லாத
தேவ பந்தம் இதுவோ
கதிரொளி மாறி போனாலும் மாறி போகாத
உண்மை சொந்தம் இதுவோ
அந்த தெய்வீக பந்ததில் உண்டான உறவிது

உயிரே உயிரே இது தெய்வீக சம்பந்தமோ
உருகும் மனமே அது நீ கண்ட பேரின்பமோ

மனதினில் ஓ தீபமாக வந்த பொன் மானே
விழிகளும் ஓ தெய்வமாக காணும் பூந்தேனே
உயிர் மொழி நீயடி உனகென்ன நானடி
உயிர் போனாலும் போகாது நம் அன்பு சாட்சிகள்

உயிரே உயிரே இது தெய்வீக சம்பந்தமோ

அன்பிலே வாழுகின்றேன் இன்ப பேராலயம்
மன்னனும் போற்றும் இந்த உயிர்கள் சரணாலயம்
வானமே மாறினும் காலமே தேயினும்
மனம் தான் தீட்டும் உயிர் காதல் மறையாது அழியாது

உயிரே உயிரே இது தெய்வீக சம்பந்தமோ
உருகும் மனமே அது நீ கண்ட பேரின்பமோ
உலகினில் நாளும் காணாத ஏடு இல்லாத
தேவ பந்தம் இதுவோ
கதிரொளி மாறி போனாலும் மாறி போகாத
உண்மை சொந்தம் இதுவோ
அந்த தெய்வீக பந்ததில் உண்டான உறவிது
உயிரே உயிரே இது தெய்வீக சம்பந்தமோ

=====
Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s