பாலா – தீண்டி தீண்டி

Posted: July 6, 2010 in யுவன் ஷங்கர் ராஜா

படம் : பாலா
பாடல் : தீண்டி தீண்டி
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: நா. முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : சுஜாதா, உன்னி கிருஷ்ணன்

தீண்டி தீண்டி தீயை மூட்டுகிறாயே
தூண்டி தூண்டி தேனை ஊட்டுகிறாயே
நீயே காதல் நூலகம்
கவிதை நூல்கள் ஆயிரம்
காதல் தீவரவாதியின் ஆயுதம் ஆனதே

என்னை தீண்டி தீண்டி தீயை மூட்டுகிறாயே
தூண்டி தூண்டி தேனை ஊட்டுகிறாயே
நீயே காதல் நூலகம்
கவிதை நூல்கள் ஆயிரம்
காதல் தீவரவாதியின் ஆயுதம் ஆனதே

தொடங்கினால் கூசும் இடங்களால்
நகங்களை கீறும் படங்களா?

தேகம் என்பதேன்ன? ஓர் ஆடை கோபுரம்
ஆடை வெல்லும்போது ஓர் காமன் போர்வரும்

குரும்புகள் குறையாது
தழும்புகள் தெரியாது

கைகள் மேயுது மேயுது ரேகைகள் தேயுது …

என்னை தீண்டி தீண்டி தீயை மூட்டுகிறாயே
தூண்டி தூண்டி தேனை ஊட்டுகிறாயே

நீயே காதல் நூலகம்
கவிதை நூல்கள் ஆயிரம்
காதல் தீவரவாதியின் ஆயுதம் ஆனதே

தீண்டி தீண்டி தீயை மூட்டுகிறாயே
தூண்டி தூண்டி தேனை ஊட்டுகிறாயே

இருவரே பார்க்கும் படவிழா
திரையிடும் மோக திருவிழா

காதின் ஓரம் சாய்ந்து நீ கூந்தல் கோதிடு
போதும் என்ற போதும் நீ கேட்டு வாதிடு

நேர் மரம் சாய்க்காமல்
முதல் புயல் முடியாது

காதல் தீவர தீவர வேர்வையில் முழுகுது
—-
என்னை தீண்டி தீண்டி தீயை மூட்டுகிறாயே
தூண்டி தூண்டி தேனை ஊட்டுகிறாயே
நீயே காதல் நூலகம்
கவிதை நூல்கள் ஆயிரம்
காதல் தீவரவாதியின் ஆயுதம் ஆனதே

தீண்டி தீண்டி தீயை மூட்டுகிறாயே
தூண்டி தூண்டி தேனை ஊட்டுகிறாயே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s