பாரதி – நின்னை சரணடைந்தேன்

Posted: July 6, 2010 in இளையராஜா

படம் : பாரதி
பாடல் : நின்னை சரணடைந்தேன்
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: பாரதி
பாடியவர்கள் : பாம்பே ஜெயஸ்ரி

நின்னை சரணடைந்தேன்,
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா
நின்னை சரணடைந்தேன்

நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா
நின்னை சரணடைந்தேன்

பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
என்னை கவலைகள் தின்ன தகாத்தென்று..

நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா
நின்னை சரணடைந்தேன்

மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில்
குடிமை புகுந்தன, கொண்டுருவை போக்கென –

நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா
நின்னை சரணடைந்தேன்

துன்பம் இனி இல்லை, சோர்வில்லை
சோர்வில்லை, தோற்பில்லை
அன்பு நெறியில் அறன்கள் வளர்த்திட
நல்லவை நாட்டிட, தீயவை ஓட்டிட

நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா
நின்னை சரணடைந்தேன்

=====
Advertisements
Comments
 1. துன்பம் இனி இல்லை, சோர்வில்லை
  சோர்வில்லை, தோற்பில்லை
  நல்லது தீயது நாம் அறியோம்
  நாம் அறியோம்
  அன்பு நெறியில் அறன்கள் வளர்த்திட
  நல்லவை நாட்டிட, தீயவை ஓட்டிட

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s