பாரதி – நல்லதோர் வீணை

Posted: July 6, 2010 in இளையராஜா

படம் : பாரதி
பாடல் : நல்லதோர் வீணை
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: பாரதி
பாடியவர்கள் : இளையராஜா, மனோ

நல்லதோர் வீணை செய்தே – அதை
நலங்கெடப் புழுதியில் எரிவதுண்டோ

நல்லதோர் வீணை செய்தே – அதை
நலங்கெடப் புழுதியில் எரிவதுண்டோ

சொல்லடி சிவசக்தி – எனைச்
சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய்

சொல்லடி சிவசக்தி – எனைச்
சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய்

வல்லமை தாராயோ
வல்லமை தாராயோ – இந்த
மானிலம் பயனுர வாழ்வதற்கே

வல்லமை தாராயோ – இந்த
மானிலம் பயனுர வாழ்வதற்கே

சொல்லடி சிவசக்தி – நிலச்
சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

நல்லதோர் வீணை செய்தே – அதை
நலங்கெடப் புழுதியில் எரிவதுண்டோ

தசையினைத் தீச்சுடினும் – சிவ
சக்தியைப் பாடும் நல் அகம் கேட்டேன்

நசையரு மனம் கேட்டேன் – நித்தம்
நவமெனச் சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன்

அசைவறு மதி கேட்டேன் – இவை
அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுள்ளதோ

இவை
அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுள்ளதோ

நல்லதோர் வீணை செய்தே – அதை
நலங்கெடப் புழுதியில் எரிவதுண்டோ

நல்லதோர் வீணை செய்தே – அதை
நலங்கெடப் புழுதியில் எரிவதுண்டோ

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s