பாய்ஸ் – அலே அலே

Posted: July 6, 2010 in ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்

படம் : பாய்ஸ்
பாடல் : அலே அலே
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: கபிலன்
பாடியவர்கள் : சித்ரா, கார்த்திக்

எகிறி குதித்தேன் வானம் இடித்தது
பாதங்கள் இருந்தும் பறவையானது
விரல்களின் காம்பில் பூக்கள் முளைத்தது
புருவங்கள் இறங்கி மீசை ஆனது
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..

ஹே ஆனந்த தண்ணீர் மொன்டு குழித்தேன்
ஒவ்வொரு பற்களிலும் சிரித்தேன்
கற்கண்டை தூக்கி கொண்டு நடந்தேன்
ஒரு எறும்பாய்
நான் தண்ணீரில் மெல்ல மெல்ல நடந்தேன்
ஒரு இலையாய்

அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

எகிறி குதித்தேன் வானம் இடித்தது
பாதங்கள் இருந்தும் பறவையானது
விரல்களின் காம்பில் பூக்கள் முளைத்தது
புருவங்கள் இறங்கி மீசை ஆனது
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..

நரம்புகளில் மின்னல் நுழைகிறதே
உடல் முழுதும் நிலா உதிக்கிறதே

வெண்ணிலவை இவன் வருடியதும்
விண்மீனாய் நான் சிதறிவிட்டேன்

ஒரு விதை இதயத்தில் விழுந்தது
அது தலை வரை கிளைகளாய் முளைக்கிறதே
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. …
கலங்காத குளம் என இருந்தவள்
ஒரு தவளை தான் குதித்ததும் வற்றி விட்டேன்

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

எகிறி குதித்தேன் வானம் இடித்தது
பாதங்கள் இருந்தும் பறவையானது
விரல்களின் காம்பில் பூக்கள் முளைத்தது
புருவங்கள் இறங்கி மீசை ஆனது
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே….

மணல் முழுதும் இன்று சர்க்கரையா
கடல் முழுதும் இன்று குடிநீரா

கரை முழுதும் உந்தன் சுவடுகளா
அலை முழுதும் உந்தன் புன்னகையா

காகிதம் என் மேல் பறந்ததும்
அது கவிதை நூல் என மாறியதே
அலே அலே அலே அலே.. ..
அலே அலே அலே அலே.. ..

வானவில் உரசியே பறந்ததும்
இந்த காக்கையும் மயில் என மாறியதே

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

எகிறி குதித்தேன் வானம் இடித்தது
பாதங்கள் இருந்தும் பறவையானது
விரல்களின் காம்பில் பூக்கள் முளைத்தது
புருவங்கள் இறங்கி மீசை ஆனது
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..
அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே அலே. ..

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ…

காதல் சொன்ன கணமே
அது கடவுளை கண்ட கணமே
காற்றாய் பறக்குது மனமே ஓ..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s