ஆயுத எழுத்து – யாக்கை திரி

Posted: July 6, 2010 in ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்

படம் : ஆயுத எழுத்து
பாடல் : யாக்கை திரி
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், ஷாலினி சிங், சுனிதா சாரதி

ஃபனா! ஃபனா! ஃபனா!

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்
அன்பே

ஜீவன் நதி
காதல் கடல்
நெஞ்சே

பிறவி பிழை
காதல் திருத்தம்
நெஞ்சே

இருதயம் கல்
காதல் சிற்பம்
அன்பே

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்

ஃபனா! ஃபனா!
ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், துறவோம் ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், இறவோம்? ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், துறவோம் ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், துறவோம் ஃபனா!

ஜென்மம் விதை
காதல் பழம்
லோகம் துவைத்தம்
காதல் அத்வைத்தம்
சர்வம் சூன்யம்
காதல் பிண்டம்
மானுடம் மாயம்
காதல் அமரம்

உலகத்தின் காதல் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று அது
உள்ளங்கள் மாறி மாறி பயணம் போகும்

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்
அன்பே

ஜீவன் நதி
காதல் கடல்
நெஞ்சே

பிறவி பிழை
காதல் திருத்தம்
நெஞ்சே

இருதயம் கல்
காதல் சிற்பம்
அன்பே

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்

ஃபனா! ஃபனா! ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், துறவோம்? ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், துறவோம்? ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், இறவோம்? ஃபனா!

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
மறவோம், துறவோம்? ஃபனா!

=====
Advertisements
Comments
 1. Saravana says:

  தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
  மறவோம், துறவோம்? ஃபனா!

  Second stanza there is change in இறவோம்

  தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம்,
  மறவோம், இறவோம்? ஃபனா!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s