அருணாச்சலம் – நகுமோ

Posted: July 6, 2010 in Uncategorized

படம் : அருணாச்சலம்
பாடல் : நகுமோ
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : சித்ரா, ஹரிஹரன்

நகுமோ ஏ சுகமோ
வெட்கம் விடுமோ
முத்தம் போடும் போது மூடும் இளங்கொடி

நகுமோ ஏ சுகமோ
வெட்கம் ததுமோ
முத்தம் போடும் போது ஆடும் இளங்கொடி

நகுமோ ஏ சுகமோ
வெட்கம் விடுமோ
முத்தம் போடும் போது மூடும் இளங்கொடி
நகுமோ…

வெள்ளி கொலுசு இது ஓசை ஓசை இட
வெள்ளிகிழமையில் ஆசை ஆசைவர
முத்தம் தருகையில் மீசை மீசை வந்து
மோகம் தூண்டிவிடுதே

உச்சந்தலையில என்னை எண்ணிகொண்டு
உள்ளங்கால்வரை பின்னி பின்னி கொண்டு
முத்தம் தருகையில் மோகமான கிளி
உதட்ட கடிச்சு விட்டதே

நெசமா?

நெசம்தான்

காயமா?

பாரம்மா

ரி ரி க
ப ப க
ரி ரி க
ப ப க
க ரி ச
நி ச நி
ச நி ட
ப ட ச ரி

நகுமோ

ஏ சுகமோ

வெட்கம் விடுமோ

முத்தம் போடும் போது ஆடும் இளங்கொடி

நகுமோ….

அல்லி மலர்வது இரவு நெரத்துல
மல்லி மலர்வது மாலை நெரத்துல
பெண்மை மலர்வது எந்த நெரத்துல
எங்க கண்டுபிடிச்ச

ஆ கட்டை விரல் கொண்டு கோலம் போடுகையில்
கண்ணின் கடைவிழி சாய்ந்து மூடுகையில்
காலின் கொலுசுகள் தாளம் ஆடுகையில்
பெண்மை மலர்ந்து நிற்குமே
சரியா?

சரிதான்

பரிசு

இதுதான்

ரி ரி க
ப ப க
ரி ரி க
ப ப க
க ரி ச
நி ச நி
ச நி ட
ப ட ச ரி

நகுமோ
ஏ சுகமோ
வெட்கம் விடுமோ
முத்தம் போடும் போது ஆடும் இளங்கொடி

நகுமோ ஏ சுகமோ
வெட்கம் ததுமோ
முத்தம் போடும் போது ஆடும் இளங்கொடி

நகுமோ…

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s