அரண் – பூஞ்சோலை

Posted: July 6, 2010 in Uncategorized

படம் : அரண்
பாடல் : பூஞ்சோலை
இசை : ஜோஷ்வா ஸ்ரிதர்
பாடலாசிரியர்: நா. முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : ஆஷா மேனன், கார்த்திக்

பூஞ்சோலை கிளியே
பொன்மாலை நிலவே
பூமாலை அழகே
கண்ணை தீட்டிய கவிதையே

பட்டாள வீரா
பாசங்குக் காரா
என் வீடு நுழைந்து
என்னை திருடிய திருடனே
=====
மணமகளே எங்கள் மருமகளே
நல்ல மங்களம் காத்திடும் திருமகளே
குல மகளே கொஞ்சும் குணமகளே
மஞ்சள் குங்கும துலங்கிடும்
குடும்பத்தின் விளக்கே

மணமகளே எங்கள் மருமகளே
நல்ல மங்களம் காத்திடும் திருமகளே
குல மகளே கொஞ்சும் குணமகளே
மஞ்சள் குங்கும துலங்கிடும்
குடும்பத்தின் விளக்கே

=====

பூஞ்சோலை கிளியே
பொன்மாலை நிலவே
பூமாலை அழகே
கண்ணை தீட்டிய கவிதையே

பட்டாள வீரா
பாசங்குக் காரா
என் வீடு நுழைந்து
என்னை திருடிய திருடன் நீயே

=====

நீரோடை போல
உடல் நெளிகின்ற அழகு
நீராட என்னை
அன்பாய் அழைக்கும்

நீராடும் போது
குளிர் எடுகின்ற சாக்கில்
என் மீடு சாயும்
எண்ணம் தோன்றும்

அடிபெண்ணே பெண்ணே
உன் பெண்மேனி பூமேனி

என் அன்பே அன்பே
உன் பொன்மேனி திருமேனி

அடிபெண்ணே பெண்ணே
உன் பெண்மேனி பூமேனி

என் அன்பே அன்பே
உன் பொன்மேனி திருமேனி

விழியோடு விழி சேரும்
உடலோடு உயிர் சேரும்
====
மணமகளே எங்கள் மருமகளே
நல்ல மங்களம் காத்திடும் திருமகளே
குல மகளே கொஞ்சும் குணமகளே
மஞ்சள் குங்கும துலங்கிடும்
குடும்பத்தின் விளக்கே

மணமகளே எங்கள் மருமகளே
நல்ல மங்களம் காத்திடும் திருமகளே
குல மகளே கொஞ்சும் குணமகளே
மஞ்சள் குங்கும துலங்கிடும்
குடும்பத்தின் விளக்கே

====
ஒன்றாக உள்ளம் இனி
சேர்கின்ற காலம்
மோகத்தில் இதழ்கள்
இணையும் கோலம்

வியர்கின்ற போதும்
நாம் வியக்கின்ற தேகம்
விடிந்தாலும் கூட
விடியா தேசம்

என் நெஞ்சே நெஞ்சே
உன் உல்லாச கூடாரம்

என் அன்பே அன்பே
இனி உற்சாக கொண்டாட்டம்

என் நெஞ்சே நெஞ்சே
உன் உல்லாச கூடாரம்

என் அன்பே அன்பே
இனி உற்சாக கொண்டாட்டம்

விழியோடு விழி பேசும்
உடலோடு உடல் சேரும்
===
மணமகளே எங்கள் மருமகளே
நல்ல மங்களம் காத்திடும் திருமகளே
குல மகளே கொஞ்சும் குணமகளே
மஞ்சள் குங்கும கோட்டின்
குடும்பத்தின் விளக்கே

மணமகளே எங்கள் மருமகளே
நல்ல மங்களம் காத்திடும் திருமகளே
குல மகளே கொஞ்சும் குணமகளே
மஞ்சள் குங்கும துலங்கிடும்
குடும்பத்தின் விளக்கே

பூஞ்சோலை கிளியே
பொன்மாலை நிலவே
பூமாலை அழகே
கண்ணை தீட்டிய கவிதையே

பட்டாள வீரா
பாசங்குக் காரா
என் வீடு நுழைந்து
என்னை திருடிய திருடனே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s