அப்பு – இடம் தருவாயா

Posted: July 6, 2010 in Uncategorized

படம் : அப்பு
பாடல் : இடம் தருவாயா
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஷாலினி சிங், உன்னி கிருஷ்ணன்

இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே
இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே

தரமாட்டேன் தரமாட்டேன் இடம் தரமாட்டேன்
உள்ளே சென்றால் மனசை விட்டு வரமாட்டாய்

பகலில் உன் வீட்டில் காவலன் ஆவேன்
இரவில் எப்போதும் சேவகன் ஆவேன்
விளக்காய் விழித்திருப்பேன் அன்பே…

இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே
இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே

இதய வீட்டில் ஓரிடம் நீ கெஞ்சி கேட்கிராய்
வீட்டின் உள்ளே காற்றில்லை என்றால் என் செய்வாய்

இதய வீட்டில் காற்றில்லையா என்ன செய்குவேன்
உந்தன் மூச்சு பிச்சையிலே நான்தான் வாழ்வேன்

வீட்டை விட்டு வெளியேர
ஆணைகள் இட்டால் என் செய்வாய்

இருப்பவர்க்கே மனை சொந்தம்
என்றோர் சட்டம் நான் இடுவேன்

இடம் ஒன்று கொடுத்தால் மடம் ஒன்று பிடிக்கும்
கள்ளக் கண்ணாலன் நீ என்று கண்ணே
தரவே தரமாட்டேன்

இடம் தருவாயா
இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே
இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே

தரமாட்டேன் தரமாட்டேன் இடம் தரமாட்டேன்
உள்ளே சென்றால் மனசை விட்டு வரமாட்டாய்

பகலில் உன் வீட்டில் காவலன் ஆவேன்
இரவில் எப்போதும் சேவகன் ஆவேன்
விளக்காய் விழித்திருப்பேன் அன்பே…

இதயம் என்னும் மாளிகையில் நூறு வாசலே
எந்த வழி புகுவது என்று கேட்கின்றேன்

கண்கல் என்னும் வாசல் வழி புகுந்த கள்வனே
நுழைந்து கொள்ள வாசல் வழியா கேட்கின்றாய்

வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்திருக்கும்
கள்வனை காட்டி கொடுப்பாயா

கண் கதவை சாத்திக்கொள்வேன்
காலம் முழுதும் இருப்பாயா

இதயம் போல் ஒரு அழகிய வீடு
எங்கு சென்றாலும் அடைவது ஏது
எனக்கிடம் தருவாயா அன்பே…

இடம் ஒன்று தந்தேன்
இடம் ஒன்று தந்தேன் மனசுக்குள்ளே
இடம் ஒன்று தந்தேன் மனசுக்குள்ளே

தந்தாயே தந்தாயே தந்தாயே
இதய வீட்டின் அத்தனை அறைகளும் தந்தாயே

அரண்மனை கதவுகள் மொத்தமும் அடைத்தேன்
எல்லா ஜன்னலும் சாத்தி முடித்தேன்
தப்பிக்க முடியாது அன்பே…

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s