அட்டகாசம் – இமய மலையில்

Posted: July 6, 2010 in பரத்வாஜ்
Tags:

படம் : அட்டகாசம்
பாடல் : இமய மலையில்
இசை : பரத்வாஜ்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : திப்பு

இமயமலையில் என் கொடி பறந்தால் உனக்கென்ன
ஏழு கடலும் என் பேர் சொன்னால் உனக்கென்ன
எரிந்து போன சாம்பலில் இருந்து
எழுந்து பறக்கும் பினீக்ஸ் போல
மீண்டும் மீண்டும் பறப்பேன் உனக்கென்ன
நான் வாழ்ந்தால் உனக்கென்ன

இமயமலையில் என் கொடி பறந்தால் உனக்கென்ன
ஏழு கடலும் என் பேர் சொன்னால் உனக்கென்ன
எரிந்து போன சாம்பலில் இருந்து
எழுந்து பறக்கும் பினீக்ஸ் போல
மீண்டும் மீண்டும் பறப்பேன் உனக்கென்ன
நான் வாழ்ந்தால் உனக்கென்ன

உனக்கென்ன உனக்கென்ன உனக்கென்ன

உனக்கென்ன உனக்கென்ன உனக்கென்ன

உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன தம்பி உனக்கென்ன

உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன தம்பி உனக்கென்ன

இமயமலையில் என் கொடி பறந்தால் உனக்கென்ன

ஏற்றி விடவோ தந்தையும் இல்லை
ஏந்தி கொள்ள தாய் மடி இல்லை
என்னை நானே சிகரத்தில் வைத்தேன்
அதனால் உனக்கென்ன ?

தாயின் கருவில் வளரும் குழந்தை
ஏழாம் மாதம் இதயம் துடிக்கும்
ஐந்தே மாதத்தில் இதயம் துடித்தேன்
அதனால் உனக்கென்ன ?

இவன் கொண்ட நெருப்போ குறையவில்லை
நெருப்பென்றும் தலை கீழாய் எரிவதில்லை
மலைகளின் தலையோ குனிவதில்லை
மனம் உள்ள மனிதன் அழிவதில்லை

நீ என்ன உருகும் பனிமலை
நான் தானே எரிமலை எரிமலை

உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன தம்பி உனக்கென்ன

உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன தம்பி உனக்கென்ன

இமயமலையில் என் கொடி பறந்தால் உனக்கென்ன

ஹிட்லர் ஆக வாழ்வது கொடிது
புத்தனாக வாழ்வது கடிது
ஹிட்லர் புத்தர் இருவருமாய் நான்
இருந்தால் உனக்கென்ன ?

வெற்றி என்பது பட்டாம்பூச்சி
மாற்றி மாற்றி மலர்களில் அமரும்
உனக்கு மட்டும் நிரந்தரம் என்று
நினைத்தால் சரி அல்ல

எனக்கொரு நண்பனென்று அமைவதற்கு
தனிபட்ட தகுதிகள் எதுவுமில்லை
எனக்கொரு எதிரியாய் இருப்பதற்கு
உனக்கொரு உனக்கொரு தகுதி இல்லை
நீ என்ன உருகும் பனிமலை
நான் தானே எரிமலை எரிமலை

உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன தம்பி உனக்கென்ன

உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன
உனக்கென்ன உனக்கென்ன தம்பி உனக்கென்ன

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s