அஞ்சாதே – அச்சம் தவிர்

Posted: July 6, 2010 in சுந்தர்.சி.பாபு
Tags:

படம் : அஞ்சாதே
பாடல் : அச்சம் தவிர்
இசை : சுந்தர் C பாபு
பாடலாசிரியர்: பாரதியார்
பாடியவர்கள் : மிக்ஷின்

அச்சம் தவிர்
நைய்யப் புடை
மானம் போற்று
ரௌத்திரம் பழகு

அச்சம் தவிர்
நைய்யப் புடை
மானம் போற்று
ரௌத்திரம் பழகு

ஆண்மை தவறே
தாழ்ந்து நடவே
சூரரை போற்று
தீயோர்க் அஞ்சேல்

அச்சம் தவிர்
நைய்யப் புடை
மானம் போற்று
ரௌத்திரம் பழகு

ஓய்தல் ஒழி
நேர் படப் பேசு
தாழ்ந்து நடவே
சாவதற்க் அஞ்சேல்

ஓய்தல் ஒழி
நேர் படப் பேசு
தாழ்ந்து நடவே
சாவதற்க் அஞ்சேல்

காலம் அழியேல்
கீழோர்க் அஞ்சேல்
போர் தொழில் பழகு
தோல்வியில் கலங்கே

புதியன விரும்பு
வீரியம் பெருக்கு
கெடுப்பது சோர்வு
தொன்மைக் அஞ்சேல்

புதியன விரும்பு
வீரியம் பெருக்கு
கெடுப்பது சோர்வு
தொன்மைக் அஞ்சேல்

வெடிப் பர பேசு
நன்று கருது
வௌவ்வுதல் நீக்கு
தவத்தினை நிறம் புரி

கற்றது ஒழுகு
கை தொழில் போற்று
சேர்க்கை அழியேல்
பேய்களுக் அஞ்சேல்

கற்றது ஒழுகு
கை தொழில் போற்று
சேர்க்கை அழியேல்
பேய்களுக் அஞ்சேல்

ஞாயிறு போற்று
மந்திரம் வலிமை
சௌரியம் கடவேல்
நாள் எல்லாம் நேசி
நாள் எல்லாம் நேசி

அச்சம் தவிர்
நைய்யப் புடை
மானம் போற்று
ரௌத்திரம் பழகு

=====
Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s