5 ஸ்டார் – திரு திருடா

Posted: July 5, 2010 in Uncategorized

படம் : 5 ஸ்டார்
பாடல் : திரு திருடா
இசை : அனுராதா ஸ்ரிராம்
பாடலாசிரியர்: பா.விஜய்
பாடியவர்கள் : ஸ்ரிநிவாஸ், சுஜாதா

ஈஸ்வரி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசை படறேன்
ஈஸ்வரி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசை படறேன்

திரு திருடா திரு திருடா தேன்சுவை நானடா
திரு திருடா திரு திருடா தீண்டியே பாரடா
கை வாளாள் என்னை தொட்டு

முத்தத்தால் வெட்டு வெட்டு
முந்தனை கட்டு போட வாராயா
காலோடு கால்கள் எட்டு
பேசாதே பந்தல் கட்டு
காற்றோடு கூடி போக வாராய் வா
வா வந்தால் சாவேன்

விரோடு நீரை போலே வாராய் வா

திரு திருடா திரு திருடா திருமகன் நானடா
திரு திருடா திரு திருடா திருடுவேன் பாரடா

வா மாயவா இரவது இனித்ததே
கனவு ஜனித்ததே
இதயமும் குளித்ததே
முகம் தேடுதே முகமே

மாயமே கனியது கனிந்ததே
இனிமை பிரிந்ததே
மனம் அது தனித்ததே
இளமை தேடுதே இதமே

வாட்டும் வாகழகே வயதை குறைத்ததே வாயா

பூட்டும் இதழ்களின் பூட்டை திறக்கவே நீயா

உன் ஆசை என் ஆசை

மளிந்து போகும் முன்னே வாராய் வா

திரு திருடா திரு திருடா திருமகன் நானடா
திரு திருடா திரு திருடா திருடுவேன் பாரடா

காமினி இருவரி குருந்தொகை
இனைந்த குரு நகை
இதயத்தின் நறுமுகை
எதையும் மானினம் இழப்பேன்

நாமினி இரு இரு மலர்களாய் ஓர்
கூடி உயிர்களாய் இருவருமே
நிலைத்திட எதையும் நான் இனி எதிர்ப்பேன்

வாய் அமுத்ததினால் வலிமை ஊட்டவா பெண்ணே
வேற அமுதத்தினால் வேகம் கூட்டவா கண்ணே
பேராசை பேராசை
பூவுக்குள் பூகம்பமே வாராய் வா
—-
திரு திருடா திரு திருடா தேன்சுவை நானடா
திரு திருடா திரு திருடா தீண்டியே பாரடா

கண்ணோடு உன்னை கண்டால் கண்ணீரும் தேனாய் மாறும்
வின்னோடு போவதுக்குள் வாராய் வா
தூரத்தில் உன்னை கண்டால்
ஈரத்தில் பெண்மை வாழும்
துயரம் போதுமட வாராய் வா
வந்தால் வாழ்வேன்
தூங்காதே பேதை கொஞ்சம் வாழ்வேனே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s