ஆளவந்தான் – உன் அழகுக்கு

Posted: July 5, 2010 in இளையராஜா

படம் : ஆளவந்தான்
பாடல் : உன் அழகுக்கு
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஷங்கர் மஹாதேவன்,சுஜாதா

ஓ உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,
உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,

ஓ,
உன் புகழுக்கு வான் பொறுப்பு,
பொறுமைக்கு மண் பொறுப்பு,
உன் குணத்துக்கு பொன் பொறுப்பு,
குரும்புக்கு விரல் பொறுப்பு,

உன் நிறத்துக்கு மலர் பொறுப்பு,
நெஞ்சுக்கு மலை பொறுப்பு,
குரலுக்கு குயில் பொறுப்பு,
குழந்தைக்கு நான் பொறுப்பு,

உயிரே உயிரே,
என் உலகம் உனது பொறுப்பு,
உறவே உறவே,
உன் உதடு எனது பொறுப்பு,
உயிரே, உயிரே…

உன் பார்வைக்கு பனி பொறுப்பு,
உன் பணிவுக்கு மலை பொறுப்பு,
உன் பார்வைக்கு பனி பொறுப்பு,
உன் பணிவுக்கு மலை பொறுப்பு,

உன் சிரிப்புக்கு இசை பொறுப்பு,
சிலிர்ப்புக்கு இவள் பொறுப்பு,

உன் அளவுக்கு சிலை பொறுப்பு,
உன் வளைவுக்கு நதி பொறுப்பு,

ஓ, உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,

உன் புகழுக்கு வான் பொறுப்பு,
பொறுமைக்கு மண் பொறுப்பு,

உன் நிறத்துக்கு மலர் பொறுப்பு,
நெஞ்சுக்கு மலை பொறுப்பு,

என் குளிருக்கு நீ பொறுப்பு,
குழந்தைக்கு நான் பொறுப்பு,

உயிரே உயிரே,
என் உலகம் உனது பொறுப்பு,
உறவே உறவே,
உன் உதடு எனது பொறுப்பு,
உயிரே, உயிரே…

என் போர்வைக்கு நீ பொறுப்பு,
உன் வேர்வைக்கு நான் பொறுப்பு,
என் போர்வைக்கு நீ பொறுப்பு,
உன் வேர்வைக்கு நான் பொறுப்பு,

கனவுக்கு நீ பொறுப்பு,
திணவுக்கு நான் பொறுப்பு,

என் வரவுக்கு நீ பொறுப்பு,
உன் செலவுக்கு நான் பொறுப்பு,

ஓ, உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,

உன் புகழுக்கு வான் பொறுப்பு,
பொறுமைக்கு மன்ன் பொறுப்பு,

உன் நிறத்துக்கு மலர் பொறுப்பு,
நெஞ்சுக்கு மலை பொறுப்பு,

என் குளிருக்கு நீ பொறுப்பு,
குழந்தைக்கு நான் பொறுப்பு,

உயிரே உயிரே,
என் உலகம் உனது பொறுப்பு,
உறவே உறவே,
உன் உதடு எனது பொறுப்பு,
உயிரே, உயிரே…

உயிரே…

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s