ஆசையில் ஓர் கடிதம் – நீ இருந்தால்

Posted: July 5, 2010 in Uncategorized

படம் : ஆசையில் ஓர் கடிதம்
பாடல் : நீ இருந்தால்
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஹரிஹரன்

தித்திதோம் தோம்தீம்த தக்க திம்மி
தத்திதோம் தோம்தீம்த தக்க திம்மி
தித்திதோம் தோம்தீம்த தக்க திம்மி

நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்
நீ நடந்தால் நான் நடப்பேன்
நிழலுக்கெல்லாம் குடை பிடிப்பேன்
நீ என் காதலியானால்…

ஹேய்…நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்
நீ நடந்தால் நான் நடப்பேன்
நிழலுக்கெல்லாம் குடை பிடிப்பேன்
நீ என் காதலியானால்…

நீராட நதி தருவேன்
நீ துடைக்க முகில் தருவேன்
நீ உடுத்த மலர் தருவேன்
நீ என் காதலியானால்,
நீ என் காதலியானால்,…

நீ நடக்கும் புல்வெளியில்
பனித்துளிகள் துடைத்து வைப்பேன்
நீ பேசும் தாய் மொழியில்
வல்லினங்கள் களைந்து வைப்பேன்
நீ கடந்த தெருவில்
உந்தன் வாசம் தேடுவேன்
நீ குளித்த நதியில் மூழ்கி
மோட்சம் காணுவேன்
உன் ஜன்னல் ஓரம் நான் காற்றாக வருவேன்
நாள் ஒன்று வீதம் நான் பூக்கொண்டு தருவேன்
கண்கள் தீண்டும் கனவைப் போல
நீ அறியாமல் நான் தொடுவேன்
நீ என் காதலியானால்,…

தித்திதோம் தோம்தீம்த தக்க திம்மி
தத்திதோம் தோம்தீம்த தக்க திம்மி
தித்திதோம் தோம்தீம்த தக்க திம்மி

வெள்ளை நிலா ஒளி திரட்டி
உள்ளங்கையில் ஊற்றி வைப்பேன்
காற்றலையில் இசை பிரித்து
காதுகளில் தவழ வைப்பேன்
கோபுரங்கள் ஏறி உந்தன் பேரை கூவுவேன்
தாஜ் மஹாலின் மேலே உந்தன் பேரை எழுதுவேன்
உன் கூந்தல் முடியில் நான் என் ஜீவன் முடிவேன்
நீ ஊடல் கொண்டால் நான் உன் காலில் விழுவேன்
ஒற்றை முத்தம் சிந்துவதென்றால்
உன் மடியில் உயிர் விடுவேன்
நீ என் காதலியானால்…

நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்
நீ நடந்தால் நான் நடப்பேன்
நிழலுக்கெல்லாம் குடை பிடிப்பேன்
நீ என் காதலியானால்…

நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்
நீ நடந்தால் நான் நடப்பேன்
நிழலுக்கெல்லாம் குடை பிடிப்பேன்
நீ என் காதலியானால்…

நீராட நதி தருவேன்
நீ துடைக்க முகில் தருவேன்
நீ உடுத்த மலர் தருவேன்
நீ என் காதலியானால்,
நீ என் காதலியானால்,…
நீ என் காதலியானால்…
நீ என் காதலியானால்…

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s