வருஷம் 16 – கங்கை கரை

Posted: July 2, 2010 in இளையராஜா

படம் : வருஷம் 16
பாடல் : கங்கைகரை
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : யேஸ்தாஸ்

கண்மணியே ராதை எனும்
காதலியே நான் விரும்பும்
பெண் மணியே ஆடை கட்டும் பைங்கிளியே
கண்ணன் வந்தான் பாடிசைக்க
கவலைகளை விட்டு விடு
காற்சலங்கை சத்தமிட
மேடையிலே வட்டமிடு

கங்கை கரை மன்னனடி
கண்ணன் மலர் கண்ணனடி
வங்ககடல் வண்ணனடி
உள்ளங்கவர் கள்வனடி

நெஞ்சில் எழும் அலைகளிலே
நீச்சல் இடும் இளைஞனடி
வஞ்சிகொடி மடியினிலே
மஞ்சம் இடும் தலைவனடி

உள்ளத்தை எடுத்தேன் உன் கையில் கொடுத்தேன்
வெள்ளத்தை பிரிந்த மீனை போல் துடித்தேன்

கங்கை கரை மன்னனடி
கண்ணன் மலர் கண்ணனடி
வங்ககடல் வண்ணனடி
உள்ளங்கவர் கள்வனடி

தத்தும் சிறு தாமரை பாதங்கள் நடைதான் பழக
கத்தும் கடல் நீரலை போல் இங்கு குழல் தான் நெளிய
இல்லை என யாவரும் கூறும் இடைதான் ஒடிய
இன்பம் என என் விழி பார்ப்பது இமைதான் விரிய

காற்சலங்கை பாடுதடி நாள் வரதான் வாடுதடி
காற்சலங்கை பாடுதடி நாள் வரதான் வாடுதடி

முன்னம் பல ஜென்மம் வழிய
உண்டானது உன் உறவே
இன்னும் என்னை தொட்டு தொடர்ந்தேன்
பந்தாடுது உன் நினைவே
உயிர் வாழும் பெண்ணா
வா வா கண்ணா

கங்கை கரை மன்னனடி
கண்ணன் மலர் கண்ணனடி
வங்ககடல் வண்ணனடி
உள்ளங்கவர் கள்வனடி

நெஞ்சில் எழும் அலைகளிலே
நீச்சல் இடும் இளைஞனடி
வஞ்சிகொடி மடியினிலே
மஞ்சம் இடும் தலைவனடி

உள்ளத்தை எடுத்தேன் உன் கையில் கொடுத்தேன்
வெள்ளத்தை பிரிந்த மீனை போல் துடித்தேன்

கங்கை கரை மன்னனடி
கண்ணன் மலர் கண்ணனடி
வங்ககடல் வண்ணனடி
உள்ளங்கவர் கள்வனடி

சந்தம் தரும் ஆடலும் பாடலும் சுகமாய் மலரும்
சுட்டும் விழி பார்வையில் ஆயிரம் நிலவாய் பொழியும்
அங்கம் ஒரு ஆல் இலைபோம் என்று நடனம் புரியும்
அங்கே என மாதவன் தோள் தொட மெழுகாய் உருகும்

காத்திருப்பான் கையணைக்க காதலி யாள் மெய்யணைக்க
காத்திருப்பான் கையணைக்க காதலி யாள் மெய்யணைக்க

கண்ணன் மனம் அந்தபுரமே
வந்தாடிடும் முத்துசரமே
அச்சம் விடும் பச்சை கிளியே
அவள் கால் தினம் நத்தும் தனியே
நாளும் ஓதும் காதல் வேதம்

கங்கை கரை மன்னனடி
கண்ணன் மலர் கண்ணனடி
வங்ககடல் வண்ணனடி
உள்ளங்கவர் கள்வனடி

நெஞ்சில் எழும் அலைகளிலே
நீச்சல் இடும் இளைஞனடி
வஞ்சிகொடி மடியினிலே
மஞ்சம் இடும் தலைவனடி

உள்ளத்தை எடுத்தேன் உன் கையில் கொடுத்தேன்
வெள்ளத்தை பிரிந்த மீனை போல் துடித்தேன்

உள்ளத்தை எடுத்தேன் உன் கையில் கொடுத்தேன்
வெள்ளத்தை பிரிந்த மீனை போல் துடித்தேன்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s