யூத் – சந்தோஷம்

Posted: July 2, 2010 in சிற்பி
Tags:

படம் : யூத்
பாடல் : சந்தோஷம்
இசை : மணி ஷர்மா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : SP பால சுப்ரமணியம்

சந்தோசம் சந்தோசம் வாழ்கையின் பாதி பலம்
சந்தோசம் இல்லை என்றால் மனிதற்கு ஏது பலம்

புயல் மையம் கொண்டால் மழை மண்ணில் உண்டு
எந்த தீமைக்குள்ளும் சிறு நன்மை உண்டு

சந்தோசம் சந்தோசம் வாழ்கையின் பாதி பலம்
சந்தோசம் இல்லை என்றால் மனிதற்கு ஏது பலம்

புயல் மையம் கொண்டால் மழை மண்ணில் உண்டு
எந்த தீமைக்குள்ளும் சிறு நன்மை உண்டு

வெற்றியை போலவே ஒரு தோல்வியும் நல்லதடி
வேப்பம்பூவிலும் சிறு தேன் துளி உள்ளதடி
குற்றம் சொல்லாமல் ஒரு சுற்றம் இல்லையடி
இழையும் புன்னகையால் நீ இருட்டுக்கு வெள்ளையடி
தவறுகள் பண்ணி பண்ணி திருந்திய பிறகுதான்
நாகரிகம் பிறந்ததடி
தவறுகள் குற்றம் அல்ல சரிவுகள் வீழ்ச்சி இல்ல
பாடம்படி பவள கொடி
உள்ளம் என்பது கவலைகள் நிரப்பும் குப்பை தொட்டி இல்லை
உள்ளம் என்பது பூந்தொட்டி ஆனால் நாளை துன்பம் இல்லை

புயல் மையம் கொண்டால் மழை மண்ணில் உண்டு
எந்த தீமை குள்ளும் சிறு நன்மை உண்டு

ஆதியில் ஆண்டவன் இந்த பூமியை படைத்தானே
அவன் ஆசையை போலவே இந்த பூமி அமையலயே
ஆண்டவன் ஆசையே இங்கு பொய்யாய் போய்விடில்
மனிதனின் ஆசைகள் மெய்யாவது சாத்தியமா?
நன்மை என்றும் தீமை என்றும் நாலு பேர்கள் சொல்லுவது
நம்முடைய பிழை இல்லையே
தூன்பமென்ற சிற்பிக்குள்தான் இன்பமென்று முத்து வரும்
துணிந்தபின் பயம் இல்லையே
கண்ணீர் துளியில் வைரங்கள் செய்யும் கலைகள் கண்டுகொள்
காலுக்கு செருப்பு எப்படி வந்தது? முள்ளுக்கு நன்றி
சொல்

புயல் மையம் கொண்டால் மழை மண்ணில் உண்டு
எந்த தீமை குள்ளும் சிறு நன்மை உண்டு

சந்தோசம் சந்தோசம் வாழ்கையின் பாதி பலம்
சந்தோசம் இல்லை என்றால் மனிதற்கு ஏது பலம்

=====
Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s